West
thuis
best

West thuis best

Samen vormen we een hecht collectief waar elk lid een volwaardig onderdeel van uitmaakt. We hebben de bedrijvigheid in het westen van Groningen als gemeenschappelijk belang, maar onze inspanningen reiken tot aan de voordeur.

Leden,collectief

Onze thema's

Met WEST houd je als lid onder andere grip op:

Schoon en heel

Schoon en heel

Het is van grote waarde om het vruchtbare ondernemersklimaat in Groningen-West te behouden en te versterken. WEST staat in nauw contact met ondernemers in winkelcentra en op de bedrijventerreinen. Goede verbindingswegen en fietspaden, parkeerfaciliteiten, wandelpaden, openbaar vervoer aansluitingen, groenvoorzieningen zijn geen vanzelfsprekendheid. Gebieden veranderen door beleidswijzigingen, de stad maakt haar keuzes en na een aantal […]

Veiligheid

Veiligheid

Als collectief staan bedrijven sterk tegen overlast, vervuiling en misdaad. Daarom organiseert WEST collectieve surveillance. Steeds vaker worden ondernemers geconfronteerd met de onveiligheid op het internet. WEST werkt samen met politie en hackers om (digitale) veiligheid te onderzoeken en te verbeteren. Vanuit Groningen-West wordt er lokaal én (inter)nationaal zaken gedaan, wat de nodige risico’s met […]

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid van medewerkers en klanten maar ook van de goederenstromen vraagt om goede informatie en kennis over de vele verbouwingen, die de komende jaren plaatsvinden aan het wegen- en spoornet in Groningen. Ook ondernemers worden geconfronteerd met de uitdagingen van een sterk groeiende stad. De werkzaamheden binnen en rondom Groningen-West zijn van grote invloed op […]

Digitalisering

Digitalisering

Digitale kennis en vaardigheden zijn essentieel om de razendsnelle online wereld bij te kunnen benen. WEST trekt op met onderwijsinstellingen en partners die zich in deze wereld als een vis in het water voelen. Zo kunnen onze leden up-to-date blijven én stimuleert WEST digitaal ondernemerschap.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

WEST heeft haar blik op de toekomst gericht. Een toekomst met gezonde ondernemingen in een groen Groningen. Duurzaamheid in de vorm van bomen en planten maar net zo zeer op het gebied van energie, materiaalstromen en medewerkers. Daarom biedt WEST samen met de gemeente en provincie het loket ‘Groningen werkt Slim’ aan, om vragen en […]

Ontstaansgeschiedenis

In 2009 ontstaat Bedrijvenvereniging West uit een samenwerking van bedrijvenparken aan de Peizerweg, Hoendiep, Martini Trade Park, Corpus den Hoorn Zuid, Zernike Campus, Hoogkerk/Westpoort en Kranenburg. Hier liggen de wortels van WEST en nog altijd worden de afzonderlijke terreinen binnen het bestuur vertegenwoordigd door een eigen bestuurslid.

De totstandkoming van WEST heeft geresulteerd in een hechte samenwerking met de gemeente. Intensief zijn de contacten met het College van burgemeester en wethouders en de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken. WEST is overlegpartner bij de plannen op de bedrijventerreinen en winkelcentra, maar in ruimere zin ook bij de economische agenda van de Gemeente Groningen. Goed geïnformeerd en betrokken bij ondernemers komt WEST op voor de belangen van ondernemers in Groningen-West.

Leden,collectief

Samenwerking

Bedrijvenvereniging WEST is onderdeel van een grotere samenwerking

Het bestuur

Het bestuur van WEST bestaat uit ondernemers die gevestigd zijn in Groningen-West, ondernemers in de verschillende gebieden kennen en waar goed contact mee onderhouden wordt. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af op de ledenvergadering in het voorjaar, terwijl in het najaar de begroting en plannen voor komend jaar worden besproken.

Klaas Holtman

Klaas Holtman

Voorzitter

06 – 10 93 86 83
klaasholtman@me.com

peter hoekstra

Peter Hoekstra

Secretaris
Martini Trade Park

06 – 27 31 29 26

hoekstra@plasbossinade.nl

erwin

Erwin Mulder

Verenigingsmanagement

06 – 39 57 82 68
erwin@bedrijvenverenigingwest.nl

wolters

Annelies Wolters

Zernike Campus

06- 27 23 66 33
awolters@lodeholding.nl

Kranenburg

Harry Watermulder

Kranenburg

050 – 522 22 18
harry.watermulder
@thermofisher.com

Corpus den Hoorn

Jeroen Dorreboom

Penningmeester
Corpus den Hoorn

06 – 55 16 33 62
penningmeester@
bedrijvenverenigingwest.nl

kruit

Joop Kruit

Hoendiep en Peizerweg

050 – 312 15 19
hjkruit@kruit-en-kramer.nl

tjitske de vries

Tjitske de Vries

Secretariaat

06 – 48 42 51 76
secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl

Statuten en huishoudelijk Reglement

In de sta­tu­ten van WEST staan alle zaken die het bestuur heeft afge­spro­ken met en voor haar leden. Dit om de con­ti­nui­teit van de ver­e­ni­ging te waar­bor­gen en om ver­ant­woor­ding te for­ma­li­se­ren.

Sta­tu­ten van WEST
Huis­hou­de­lijk regle­ment van WEST