Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bedrijvenvereniging WEST kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bedrijvenvereniging WEST, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bedrijvenvereniging WEST verstrekt. Bedrijvenvereniging WEST kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e‑mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Bedrijvenvereniging WEST gegevens nodig heeft
Bedrijvenvereniging WEST verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e‑mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bedrijvenvereniging WEST uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans het lidmaatschap van Bedrijvenvereniging WEST. Op grond van de van toepassing zijnde AVG registreert WEST in dit geval de voor haar noodzakelijk te verkrijgen (persoons)gegevens van u. Het betreffen uw persoonlijke gegevens. Gegevens van uw bedrijf vallen niet onder de AVG. Echter zaken als uw naam, uw eventuele privéadres en telefoonnummer wel. Voor een goed beheer van het ledenbestand en het goed en tijdig kunnen communiceren met de leden is het noodzakelijk dat WEST deze gegevens verkrijgt en in haar administratie verwerkt. Door het ondertekenen van de ledenovereenkomst verklaart u zich met deze registratie akkoord.

Hoe lang Bedrijvenvereniging WEST persoonsgegevens bewaart
Bedrijvenvereniging WEST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. In geval van een ledenovereenkomst zullen na beëindiging van het lidmaatschap, twee jaar na dato, uw gegevens definitief worden verwijderd.

Delen met anderen
Bedrijvenvereniging WEST verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek
Op de website van Bedrijvenvereniging WEST worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bedrijvenvereniging WEST gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Bedrijvenvereniging WEST maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers dewebsitegebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Bedrijvenvereniging WEST bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bedrijvenvereniging WEST te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bedrijvenvereniging WEST heeft hier geen invloed op. Bedrijvenvereniging WEST heeft Google geen toestemming gegeven om via Bedrijvenvereniging WEST verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl. Bedrijvenvereniging WEST zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Bedrijvenvereniging WEST neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bedrijvenvereniging WEST maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bedrijvenvereniging WEST verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bedrijvenvereniging WEST op via secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl. Bedrijvenverenigingwest.nl is een website van Bedrijvenvereniging WEST. Bedrijvenvereniging WEST is als volgt via het secretariaat te bereiken:

Bedrijvenvereniging WEST
Postbus 70.000
9704 AA GRONINGEN

T: 050 – 8200677
E: secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl