West
thuis
best

West thuis best

Ondernemersfonds Groningen

WEST is één van de uitvoerende partijen voor het Ondernemersfonds Groningen. Het Ondernemersfonds Groningen financiert activiteiten van, voor en door Groningse ondernemers.

Het Ondernemersfonds Groningen is in 2011 opgericht met als doel ondernemers te helpen bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad. Het Ondernemersfonds Groningen wordt gevoed door bedrijven die OZB-plichtig zijn en is beschikbaar voor alle ondernemers in de gemeente Groningen. Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving zijn belangrijke pijlers voor financiering.

De bedrijvenverenigingen Groninger City Club, Bedrijvenvereniging WEST, Bedrijvenvereniging ZO, VBNO,  Ondernemend Ten Boer en Ondernemend Haren beheren het trekkingsrecht in hun gebied en kunnen aanvragen voor projecten in behandeling nemen. In het aanvraagformulier wordt het plan of initiatief getoetst op de eerdergenoemde pijlers en de kans op cofinanciering van de gemeente Groningen.

Het barst van de creatieve ideeën in Groningen. Om ondernemers te stimuleren ideeën en projecten aan te dragen is er ‘de grote initiatievenknop’. Op bijeenkomsten en vergaderingen van WEST kunnen ondernemers deze ideeënbus gebruiken om hun project of idee in te dienen. De digitale variant is hieronder terug te vinden.

Aanvraagformulier
Wil je graag een aanvraag indienen? Klik dan op ‘de grote initiatievenknop’ of download het formulier. WEST komt graag in contact met ondernemers die plannen hebben om in collectiviteit projecten op te zetten en uit te voeren die goed zijn voor de economie. Na invullen van het aanvraagformulier kun je deze mailen aan de verenigingsmanager van WEST, de heer Erwin Mulder. Je kunt hem ook benaderen met vragen rondom het indienen van een aanvraag.

Actuele bestedingen Ondernemersfonds Groningen (WEST)