West
thuis
best

West thuis best

Ondernemersfonds Groningen

WEST is één van de uitvoerende partijen voor het Ondernemersfonds Groningen. Het Ondernemersfonds Groningen financiert activiteiten van, voor en door Groningse ondernemers.

Het Ondernemersfonds Groningen is in 2011 opgericht met als doel ondernemers te helpen bij het ontwikkelen van plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke stad. Het Ondernemersfonds Groningen wordt gevoed door bedrijven die OZB-plichtig zijn en is beschikbaar voor alle ondernemers in de gemeente Groningen. Samenwerking tussen bedrijven en maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving zijn belangrijke pijlers voor financiering.

De bedrijvenverenigingen Groninger City Club, Bedrijvenvereniging WEST, Bedrijvenvereniging ZO, VBNO,  Ondernemend Ten Boer en Ondernemend Haren beheren het trekkingsrecht in hun gebied en kunnen aanvragen voor projecten in behandeling nemen. In het aanvraagformulier wordt het plan of initiatief getoetst op de eerdergenoemde pijlers en de kans op cofinanciering van de gemeente Groningen.

Het barst van de creatieve ideeën in Groningen. Om ondernemers te stimuleren ideeën en projecten aan te dragen is er ‘de grote initiatievenknop’. Op bijeenkomsten en vergaderingen van WEST kunnen ondernemers deze ideeënbus gebruiken om hun project of idee in te dienen. De digitale variant is hieronder terug te vinden.

Aanvraagformulier en eindverantwoording Fondsaanvragen
Wil je graag een aanvraag indienen? Klik dan op ‘de grote initiatievenknop’. WEST komt graag in contact met ondernemers die plannen hebben om in collectiviteit projecten op te zetten en uit te voeren die goed zijn voor de economie. Via de knop en onderstaande link kom je in het portaal voor het doen van aanvragen. Wanneer de aanvraag is ingediend komt deze bij de verenigingsmanager van WEST, de heer Erwin Mulder. Je kunt hem ook benaderen met vragen rondom het indienen van een aanvraag. Via deze link kan je ook na afronding van het project de eindverantwoording voor je project indienen.

Hier kom je in het portaal voor het indienen van een aanvraag of het indienen van een eindverantwoording.

Actuele bestedingen Ondernemersfonds Groningen (WEST)