West
thuis
best

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid van medewerkers en klanten maar ook van de goederenstromen vraagt om goede informatie en kennis over de vele verbouwingen, die de komende jaren plaatsvinden aan het wegen- en spoornet in Groningen. Ook ondernemers worden geconfronteerd met de uitdagingen van een sterk groeiende stad. De werkzaamheden binnen en rondom Groningen-West zijn van grote invloed op de toestroom van klanten, medewerkers en goederen. WEST werkt samen met Groningen Bereikbaar, is goed geïnformeerd en werkt mee aan maatregelen om verkeersstromen te optimaliseren.

Gerelateerde nieuwberichten