Westpoort ondernemers voor pilot netcongestie

Begin januari van dit jaar is het samenwerkingsproject Groningen Stroomt Door van start gegaan. Bedrijvenverenigingen, Enexis Netbeheer, EnTranCe – Centre of Expertise Energy (onderdeel van de Hanzehogeschool) en de gemeente Groningen werken hierin samen aan slimme(re) benutting van het elektriciteitsnet. Het startsein voor Groningen Stroomt Door betekent dat het samenwerkingsproject van start gaat met een pilot op Bedrijventerrein Westpoort.

Tijdens een bijeenkomst met ondernemers op 27 maart jl. die gevestigd zijn op Westpoort werd positief gereageerd op deze voorgenomen pilot. Daarmee is een stap gezet om in beeld te brengen wat en wanneer het (piek)verbruik van bedrijven is, net als hun concrete toekomstplannen voor verduurzaming. Bij een succesvol verloop van het project op bedrijventerrein Westpoort, kan deze werkwijze ook op andere bedrijventerreinen in de gemeente Groningen starten.

Piek in teruglevering en afname in beeld

Op bedrijventerrein Westpoort zitten veel bedrijven die relatief veel stroom gebruiken in hun productieproces. Dat maakt Westpoort interessant om te starten met de pilot van Groningen Stroomt Door. Door bij bedrijven de piekmomenten in levering en afname van stroom in beeld te brengen, is het mogelijk om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en productietijden eventueel aan te passen. De capaciteit van het net kan zo beter worden benut, door juist die piekmomenten te vermijden.

Verduurzaming en uitbreiding mogelijk maken

Gemeente Groningen, EnTranCe – Centre of Expertise Energy (onderdeel van de Hanzehogeschool) en Enexis Netbeheer, zijn de initiatiefnemers van Groningen Stroomt Door. Bedrijven en bedrijvenverenigingen hebben veel belang bij Groningen Stroomt Door, zowel economisch als qua vestigingsklimaat.  De bedrijven kunnen er samen voor zorgen dat ze door kunnen gaan met hun productieprocessen, eventueel met aangepaste productietijden. Maar ook met de uitbreiding of verduurzaming van die processen, met het gebruik van elektrische auto’s en vrachtwagens, of het installeren van zonnepanelen. Daarnaast blijft ook de vestiging van nieuwe bedrijven mogelijk, omdat er voldoende capaciteit op het stroomnet beschikbaar is. Wanneer vraag en aanbod beter zijn verdeeld, kan een nieuw bedrijf met een passend energieprofiel op een bedrijventerrein juist een goede aanvulling zijn.

Achtergrond

Er is in daluren vaak nog voldoende ruimte op het elektriciteitsnet, die nu nog onvoldoende wordt benut. Het is dus belangrijk dat juist die ruimte beter gebruikt gaat worden, buiten de ‘spits’ om. Door samen helder te krijgen op welke momenten bedrijven veel stroom nodig hebben of juist willen terugleveren aan het net, kunnen zij door het ‘spits mijden’ samen overbelasting van het elektriciteitsnet voorkomen. Groningen Stroomt Door is met deze ‘energieplanologie’ een belangrijk en vooruitstrevend project. Door deze werkwijze op veel meer locaties in Groningen en in ons land toe te passen, kan dit sterk bijdragen aan optimaal gebruik van de ruimte op het stroomnet. Daarmee beperken bedrijven samen schaarste op het elektriciteitsnet.

Gerelateerde nieuwsberichten

schermafbeelding 2023 11 15 om 14.17.14

12 juli 2024

Gemeentelijke ontwikkelingen: Groningen doet het ZERO

Zero-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto’s:In de binnenstad van Groningen geldt vanaf 1 april 2025 een…

west meets groningen sail

25 juni 2024

Terugblik: WEST meets Groningen Sail

Op 6 juni jl. organiseerde WEST samen met de Gemeente Groningen een bijzondere bijeenkomst tijdens…

24 april 2024

Stappenplan: Een huurpand verduurzamen doe je samen

Groningen Werkt Slim heeft een Stappenplan voor huurders en verhuurders om samen aan de slag…

13 maart 2024

Gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn 26mrt

Op Corpus den Hoorn wordt gewerkt aan toekomstbestendig ondernemen. Energie is daarbij een belangrijke factor….