Succesvolle startbijeenkomst Groningen Trots Circulair

Ruim veertig ondernemers uit Groningen kwamen maandagmiddag 12 juni bijeen in de Coendersborg om met elkaar kennis te maken en ideeën uit te wisselen over circulair ondernemen. Onder de noemer Groningen Trots Circulair stonden de bedrijven stil bij initiatieven die er al zijn en bij de vraag wat nodig is om de noodzakelijke transitie  naar circulair ondernemen te versterken. 

De aanwezige ondernemers waren uitgenodigd door bedrijvenverenigingen WEST, Zuidoost (ZO) en Groningen City Club (GCC). De bedrijvenverenigingen hadden in samenwerking met de gemeente Groningen aan BBENG gevraagd om de in Groningen bestaande initiatieven rondom circulair ondernemen in kaart te brengen onder de noemer ‘Groningen trots op circulair?!’ Maandag werd de kaart door BBENG gepresenteerd.

Lastig, leerzaam en leuk

De bijeenkomst moest volgens voorzitter Klaas Holtman van WEST ook bijdragen aan het idee dat circulair ondernemen niet alleen lastig en leerzaam is, maar ook leuk. Onder het genot van een hapje en een drankje konden de ondernemers in groepjes sparren over wat er al goed gaat, wat er nog beter kan en hoe dat kan worden aangepakt.

Just do it

De aanwezigen lieten zien dat veel ondernemers al op vele manieren aan de slag zijn met circulair ondernemen: het zuiniger omgaan met grondstoffen kwam voorbij, evenals het hergebruik van materialen en herstel en reparatie van producten. Gezamenlijk werd geconstateerd dat het nog ontbreekt aan ketensamenwerking en dat wet- en regelgeving soms in de weg staat. Toch waren de ondernemers positief over wat er allemaal kan.

Een van de groepen kwam met de quote ‘Just do it’ als aansporing voor bedrijven om gewoon aan de slag te gaan met circulair ondernemen, ook al gaat het soms maar stapje voor stapje. Ook ‘Ja maar, misschien kan het wel’ – een van de quotes die stadsdichter Myron Hamming eerder had bedacht – vond een groot deel van de ondernemers passend.
Rudmer Heij, Business Developer bij BENNG, presenteerde naast de inventarisatie van de vele Groningse initiatieven ook de ladder van circulariteit, een methode waarbij bedrijven geholpen worden om hun eigen impact te kunnen meten. Bovendien schetste de expert dat vaak nog wordt onderschat dat “circulair ondernemen gepaard gaat met bedrijfseconomische voordelen, want die zijn er echt”. Zo kan het onder andere het hoofd bieden bij grondstofschaarste, wordt ingespeeld op toekomstige regelgeving, wordt aan de klantwens voldaan en zal het leiden tot een betere ketensamenwerking.

De bijeenkomst was volgens Holtman een mooi vervolg op de vele initiatieven in de gemeente Groningen. Onlangs is de Vereniging Groningen Circulair opgericht door de grote bedrijven en instellingen in de Provincie Groningen, maar ook mkb’ers in de gemeente Groningen verdienen erkenning en zichtbaarheid, vinden de organisatoren van het evenement.

Samenwerking opzoeken

Holtman gaf aan de samenwerking op te zoeken. “Groningen heeft met haar kennis- en onderzoeksinstellingen, haar start-upklimaat, de voorname regiofunctie en vele bedrijven alles in zich om voorop te lopen in deze complexe verandering. Vanuit het Ondernemersfonds Groningen wordt gezocht naar goede projecten om deze beweging meer gezicht en inhoud te geven. Maar er ligt ook een mooie opdracht om de vele initiatieven nog meer met elkaar in contact te brengen, kennis te delen, te zorgen dat ondersteunende middelen op de goede plek terecht komen – namelijk bij ondernemers – en om bezwaren in de regelgeving op te lossen.”

Wethouder Kirsten de Wrede kwam haar betrokkenheid bij de circulaire beweging laten zien en bedankte de aanwezigen voor hun energie op het onderwerp. Ze gaf aan graag in dialoog te gaan om te kijken hoe we met elkaar deze mooie ambities verder kunnen brengen.

Verslaglegging door Groninger Ondernemers Courant

Bijlagen

Bekijk hier de verschillende documenten behorende bij deze bijeenkomst:

Gerelateerde nieuwsberichten