Huisvestiging studenten Campus tot 2034

Zoals bekend realiseert SSH op het voormalig parkeerterrein P5 tijdelijke studentenhuisvesting voor 400-800 studenten. Deze bouw wordt circulair gerealiseerd en wordt opgeleverd in juli/september 2024. Er zullen 400 tot 800 studenten in gehuisvest worden onder strenge voorwaarden die SSH ook elders hanteert met toezicht op de locatie.

WEST is niet blij met de gekozen locatie en er is uitgebreid onderzoek gedaan naar alternatieven. Deze alternatieven bleken op korte termijn niet beschikbaar. WEST heeft in overleg met de Gemeente, Hanzehogeschool en RUG besloten geen bezwaar aan te tekenen. Wel zijn er afspraken gemaakt over:

  1. betere verlichting aan de Mudden
  2. optimalisering van voetpaden en fietsverbindingen
  3. aandacht voor sociale veiligheid en verbetering van toezicht op Zernike Campus

De plannen voor betere verlichting en aanpassing van de voetpaden worden uitgewerkt en zullen door de Gemeente Groningen gerealiseerd worden.

WEST heeft een veiligheidsanalyse laten uitvoeren door CRUON, het bedrijf dat de surveillance op Zernike namens Veilig Ondernemend Groningen, voorheren BBOG, verricht op onder ander Zernike. De aanbevelingen zijn onlangs gedeeld en besproken met de veiligheidsfunctionarissen van RUG en Hanzehogeschool. De aanbevelingen worden uitgewerkt met Campus Groningen en er wordt een veiligheidsplan voor Zernike Campus gemaakt. Het is de bedoeling dit conceptplan voor eind februari te presenteren aan alle veiligheidsfunctionarissen die werkzaam zijn op Zernike.
Indien u nu al suggesties heeft of informatie wilt schroom dan niet contact op te nemen met Klaas of Erwin. Email: klaasholtman@me.com / erwin@bedrijvenverenigingwest.nl

Meer informatie

Lees hier een eerder gepubliceerd item en de officiële bekendmaking van de gemeente Groningen

Lees hier het adviesrapport van Beveiligingsbedrijf Cruon

Gerelateerde nieuwsberichten