Toestemming voor het realiseren studentenwoningen op het Zerniketerrein te Groningen

De gemeente Groningen heeft de bekendmaking van de verlening van de omgevingsvergunning voor De Deimten (tijdelijke bewoning) verzonden.

Dit betreft het realiseren van 401 onzelfstandige studentenwoningen op voormalig parkeerterrein aan De Deimten op het Zerniketerrein te Groningen voor de duur van 10 collegejaren tot 1 september 2034 (verzenddatum 20-10-2023, dossiernummer 202376629). Dit besluit staat gedurende 6 weken open voor rechtstreeks beroep bij de Rechtbank Noord Nederland (zie: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Omgevingsvergunning).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum (26-10-2023) van deze vergunning .

Bekendmaking omgevingsvergunning de Deimten (tijdelijke bewoning)

zernike deimten

Gerelateerde nieuwsberichten