Gemeente biedt hulp op maat voor ondernemers met stijgende energiekosten

De gemeente Groningen wil mkb’ers maatwerk bieden in het terugdringen van hun energieverbruik en daarmee hun energierekening. De hulp van de gemeente bestaat uit advies, maar ook uit een subsidieregeling voor kleine verduurzamingsmaatregelen. “Vaak kan een kleine investering, zoals ledverlichting of een deurdranger, al veel energiekosten schelen.”

”Wij willen ondernemers helpen die uit balans raken door de sterk gestegen kosten voor energie”, stelt Carine Bloemhoff, wethouder Economische Zaken. Omdat niet alle ondernemers op de hoogte zijn van de mogelijkheden om energie te besparen, werkt de gemeente samen met Groningen Werkt Slim. Dit duurzaamheidsplatform is een samenwerking van de vier Groninger bedrijvenverenigingen (ZuidOost, West, GCC en VBNO), provincie Groningen en de gemeente. “We gaan de capaciteit van Groningen Werkt Slim uitbreiden, zodat we meer ondernemers sneller en doelgerichter kunnen helpen.”

Daarnaast komt er één contactpunt waar ondernemers terecht kunnen voor hulp en advies bij uiteenlopende vragen. Want niet alleen de gestegen energiekosten zijn een probleem: bij veel mkb’ers slonken tijdens corona de financiële reserves. Daarnaast stegen veel andere kosten, zoals personeels-, inkoop- en materiaalkosten. Voor vragen op al deze gebieden komt er dus één punt waar de ondernemers kunnen aankloppen. Dat punt is er nog niet, maar wordt zo snel mogelijk gerealiseerd. De gemeente werkt hierbij samen met andere betrokken organisaties, zoals de bedrijvenverenigingen, VNO-NCW en eerstelijnsorganisaties.

De gemeente stelt 1,9 miljoen euro beschikbaar om het MKB te helpen. In november is er ook al een hulppakket voor inwoners vastgesteld. Dit hulppakket bestaat uit eenmalige regelingen en informatie om inwoners met een laag inkomen de komende periode extra te ondersteunen.

Dit artikel is eerder verschenen in GROC

Groningen Werkt Slim

Groningen Werkt Slim zet zich in voor het informeren, faciliteren en stimuleren van bedrijven en instellingen met het doel duurzamer te ondernemen. Einddoel is het CO2-neutraal maken van – combinaties van – bedrijven in de gemeente Groningen en de provincie Groningen.

De adviseurs van dit duurzaamheidsplatform, een initiatief van de vier Groninger bedrijvenverenigingen ZuidOost, WEST, VBNO en GCC, de gemeente Groningen en provincie Groningen, geven onafhankelijk advies ze zetten hun kennis en netwerk voor u in. Ook werken zij vanuit dit platform samen met kennisinstellingen, zoeken ze samen naar innovatieve oplossingen en starten concrete projecten. Zo werken ze met ondernemers en bestuurders dagelijks aan de ambitie om bedrijven CO2-neutraal te laten opereren. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente Groningen om in 2035 CO2-neutraal zijn. Deze adviseurs zijn er voor u dus neem contact op om samen te verduurzamen.

 

Gerelateerde nieuwsberichten