Energietafel Westpoort krijgt vorm

Onlangs heeft de Gemeente Groningen ondernemers op Westpoort bijgepraat over de dreigende netcongestie uitdagingen die spelen in de Gemeente Groningen en zich ook voordoen op Westpoort. Met het project ‘Groningen stroomt door’ wil de gemeente, de bedrijvenverenigingen en Enexis verkennen welke mogelijkheden er zijn om collectieve voorzieningen op het bedrijventerrein Westpoort te optimaliseren. Vanuit de Hanzehogeschool wordt ondersteuning geboden bij de inventarisa1e en vastlegging van de data.

De energietransi1e is een uitdaging waar wij allemaal voor staan. Om deze uitdaging aan te gaan, is samenwerking tussen bedrijven en instellingen van vitaal belang. Deelnemers aan
de energietafel krijgen de kans om samen te werken met andere bedrijven om oplossingen te ontwikkelen voor een efficiënter, duurzamer en onaafhankelijker energiebeheer. De energietafel wordt opgestart om kennis uit te wisselen, data te verzamelen en te interpreteren, de collectiviteit te organiseren en financieringsmogelijkheden te onderzoeken.

Bedrijven op Westpoort worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Energietafel Westpoort die zal bestaan uit gevestigde en te vestigen bedrijven en instellingen die samenwerken om de energietransitie te stimuleren. Door deel te nemen aan onze energietafel, kunnen ondernemers bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame energieopwekkingsprojecten, slimme energieopslagoplossingen en andere innovatieve energie-oplossingen.

Geïnteresseerde ondernemers worden namens de partners in het project uitgenodigd om deel te nemen aan een de startbijeenkomst voor de op te zetten energietafel Westpoort. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 8 juni as. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich aanmelden via email naar klaasholtman@me.com. Voorlopig zal Klaas Holtman als coördinator van de Energietafel Westpoort optreden.

Gerelateerde nieuwsberichten