Bedrijvenvereniging WEST actueel

Het laatste nieuws

  • 11/06/2019
    Upda­te Upgra­de Zer­ni­ke Cam­pus
    Lees meer

Agenda

juni, 2019

26jun19:00- 22:00Boost your Busi­nessUit­no­di­ging Trends­hip Adace­my

28jun15:00- 19:00Beach­vol­ley­bal Toer­nooi

West op Twitter

Aanmelden nieuwsbrief

Lid worden van WEST

Word ook lid van WEST! Sluit u aan bij bij­na 450 onder­ne­mers in Gro­nin­gen-West. Col­lec­tief werkt WEST aan thema’s rond­om Schoon, Heel en Vei­lig. Daar­naast vra­gen de laat­ste jaren onder­wer­pen rond­om de thema’s Duur­zaam­heid en Bereik­baar­heid de nodi­ge aan­dacht. Boven­dien pro­fi­teert u van col­lec­tie­ve inkoop­voor­de­len.

WEST heeft ten doel de behar­ti­ging van gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen van haar leden (onder­ne­mers, onder­ne­min­gen, wijk­win­kel­cen­tra en non-pro­fit orga­ni­sa­ties) voor zover deze werk­zaam of geves­tigd zijn in de gemeen­te Gro­nin­gen ten wes­ten van de spoor­lijn Assen – Rood­e­school of de Cam­pus­sen in Gro­nin­gen.

WEST streeft ernaar een ster­ke part­ner te zijn op Gro­nin­gen-West, dit suc­ces wordt mede bepaald door de leden van de ver­e­ni­ging.

Klik hier om u aan te mel­den

Groninger Ondernemers Courant

Wilt u gra­tis de papie­ren Gro­nin­ger Onder­ne­mers Cou­rant ont­van­gen? Kijk op de site van GROC en meld u aan! 

GROC site

Betrokken bij:


WEST wil voor haar leden een ster­ke part­ner zijn in het gebied Gro­nin­gen-West. Op dit moment telt de ver­e­ni­ging bij­na 450 leden en onze ambi­tie is te groei­en naar een 100% dek­kings­graad op Gro­nin­gen-West!

Bedrijvenvereniging WEST