Uitnodiging ALV WEST – 11 april 16:00 uur – Brasserie Zernike

Op 11 april van 16:00 – 18:00 uur zal WEST in haar Algemene Ledenvergadering de plannen voor de komende tijd presenteren. Ook kijken we terug op het afgelopen jaar en presenteren we de jaarrekening en begroting. De onderliggende stukken vind je op onze website.

Speciaal genodigde is Wethouder Benjamins, met wie we in gesprek gaan over de actualiteiten binnen de Gemeente Groningen.

Na bijna 10 jaar werkzaam te zijn geweest als verenigingsmanager voor WEST, neemt Nico Borgman deze middag afscheid. Graag brengen wij gezamenlijk een toast op hem uit.

In verband met de catering willen we je vragen je voor deze bijeenkomst aan te melden.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen ALV 25 maart 2021
 4. Jaarverslag 2021
 5. Jaarrekening 2021
  1. Verslag kascommissie
  2. Vaststelling jaarrekening en decharge penningmeester en bestuur
  3. Samenstelling kascommissie 2022
 6. Begroting 2022
  1. Vaststelling contributie 2022
 7. Ondernemersfonds Groningen
  1. Stand van zaken
  2. Fondsprojecten en reserveringen
 8. Bestuurssamenstelling
  1. Rob van Duuren (aftredend, niet herkiesbaar)
  2. Annelies Wolters (toetredend)
  3. Jeroen Dorreboom (aftredend, herkiesbaar)
  4. Fokko Kip (aftredend, herkiesbaar)
 9. Rondvraag en sluiting

Aansluitend:

 • Actualiteiten met Wethouder Benjamins
 • Afscheid Nico Borgman

Graag nodigen wij je uit na afloop informeel met ons bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje

Meer informatie en links

Aanmelden ALV WEST

Vergaderstukken:
Locatie:

Brasserie Zernike
Zernikepark 4, Groningen
Route