Transformatie Corpus den Hoorn naar groenste innovatiedistrict van Groningen

Verslag bijeenkomst gebiedsontwikkeling Corpus den Hoorn, 30 maart 2022

Na de digitale presentatie van de woningplannen ‘Holt’ op de oude ALO locatie eind vorig jaar, vond er in aanwezigheid van zo’n 35 belangstellenden deze keer een presentatie van de ontwikkelingen op Corpus den Hoorn plaats op locatie in Kaap Hoorn. De bijeenkomst werd georganiseerd door WEST, in samenwerking met de gemeente Groningen.

Corpus den Hoorn-Zuid is een gebied dat vele uitdagingen heeft op gebied van bereikbaarheid, parkeren, noodzaak om klimaatadaptie maatregelen te treffen, groenwensen en toekomstige energievoorzieningen. Maar ook biedt het gebied vele kansen gezien de plannen van Martini Ziekenhuis en de uitbreidingsplannen van bedrijven die al gevestigd zijn op Corpus den Hoorn-Zuid. Tenslotte wordt onderzocht of er meer mogelijkheden zijn tot verdichting van het kantorengebied en of er verdere mogelijkheden voor woningbouw zijn.

Met al deze uitdagingen gaat het gebied een nieuwe toekomst tegemoet. Hierbij kan het gebied rondom het Martiniziekenhuis zich ontwikkelen tot een nieuw Innovatiedistrict van de stad, waar straks in een groene omgeving gewerkt kan worden (in de gezondheidszorg). Te voorzien is een stevige groei van de werkgelegenheid.

Klaas Holtman, voorzitter van WEST gaf aan dat het duidelijk is dat het gebied een ‘upgrade’ nodig heeft. “Het gebied is gedateerd, het gaat niet slecht, maar het kan allemaal veel mooier en beter, met meer gastvrijheid, groen en fleur. Daar wordt in elk geval de komende jaren aan gewerkt. WEST is met het Martiniziekenhuis gesprekspartner voor de gemeente Groningen voor een gedragen gebiedsvisie. De richting is bepalend en moet uitnodigend zijn maar  de vraag is wel hoe het allemaal georganiseerd moet gaan worden. WEST roept ondernemers dan ook op om actief mee te denken en te doen.

Toekomstplannen

Ter inspiratie hield stedenbouwkundige Bart Claassen van bureau BURA Urbanism uit Amsterdam een inleiding over de eerste potloodschetsen voor een gebiedsvisie over de toekomst van Corpus den Hoorn – Zuid.

Het is de ambitie om Corpus den Hoorn om te toveren tot “het groenste werkgebied van Groningen”, qua werkomgeving en duurzaamheid. In navolging van het plan “Het Holt” kan er nog veel meer gebeuren. Ruimte kan onder meer worden gewonnen door parkeerterreinen anders in te richten, door bestaande gebouwen “op te toppen” en door slimme werkgelegenheid te stimuleren, bijvoorbeeld rond het thema ‘healthy ageing’.

Om te laten zien dat Corpus den Hoorn-Zuid meer is dan een bedrijventerrein en meerdere functies 24 uur per dag gedurende de hele week operationeel moeten zijn, moet het gebied goed bereikbaar zijn en veilig ingericht voor bezoekers, bewoners en werknemers. Voorzichtig is het begrip Innovatiedistrict geïntroduceerd. Aan de deelnemers en ondernemers de vraag om met een alternatief te komen. Volgens de stedenbouwkundige is de hoofdfunctie van het gebied ‘werken’, maar wonen kan er wellicht ook aan toegevoegd worden. Het is de ambitie van de planmakers om de werkgelegenheid flink te laten groeien, door de gewenste groei bij gevestigde bedrijven zo veel als mogelijk te faciliteren en door nieuwe bedrijvigheid aan te trekken.

De aanwezige ondernemers geven zinvolle aanvullende suggesties en reageren positief op de gekozen ontwikkelrichting. Voorzitter Klaas Holtman concludeert dat het positief is dat er een gezamenlijke gebiedsvisie komt, de richting is goed. Maar de vraag is wel: hoe gaan we nu met elkaar verder?. WEST wil het proces faciliteren en ondersteunen maar er zal ook nagedacht moeten worden over een uitvoeringsorganisatie, wellicht een Vereniging van Eigenaren of een gebiedscoöperatie waarin ondernemers, Martiniziekenhuis en de gemeente een positie krijgen om vaart te zetten achter de uitvoering.

Vanuit de Gemeente Groningen geeft Jesse van der Laan aan dat hij ernaar streeft om de formele gebiedsvisie begin juli in concept af te hebben, waarna een formeel inspraaktraject volgt. Met de aanwezigen is afgesproken dat in deze periode een vervolgbijeenkomst wordt georganiseerd. Klaas Holtman nodigt aanwezige ondernemers uit om alvast mee te denken in een voorbereidingsgroep. Meerdere aanwezigen vanuit de vastgoedwereld melden zich spontaan aan.

Bron: GROC

Links en informatie

www.holtgroningen.nl

Brochure Holt

Meedenken?

secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl