Geslaagd Wijkwinkeldiner

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST en het Ser­vi­ce­punt Detail­han­del (SPD) heb­ben zich gis­ter­avond uit­voe­rig laten infor­me­ren, en infor­ma­tie ver­strekt aan, de wijk­win­kel­cen­tra in de stad Gro­nin­gen. Dat gebeur­de tij­dens een drie-gan­­gen­­di­­ner in de Water­to­ren. Tij­dens dit bij­zon­de­re diner werd samen met win­ke­liers / bestu­ren gespro­ken over de Retail Agen­da 050, koop­stro­men, onder­steu­ning van wijk­win­kel bestu­ren, klant­te­vre­den­heid en het […]