Geslaagd Wijkwinkeldiner

Bedrijvenvereniging WEST en het Servicepunt Detailhandel (SPD) hebben zich gisteravond uitvoerig laten informeren, en informatie verstrekt aan, de wijkwinkelcentra in de stad Groningen. Dat gebeurde tijdens een drie-gangendiner in de Watertoren. Tijdens dit bijzondere diner werd samen met winkeliers / besturen gesproken over de Retail Agenda 050, koopstromen, ondersteuning van wijkwinkel besturen, klanttevredenheid en het meetbaar maken daarvan en vele andere zaken.

Met in totaal afvaardigingen uit acht verschillende wijkwinkelcentra, de gemeente Groningen en twee experts uit het werkveld was het een goed bezochte en inspirerende avond.

Het diner is onderdeel van het werkplan van Bedrijvenvereniging WEST waar het SPD uitvoering aan geeft en is bedoeld om elkaar beter te leren kennen, specifieke thema’s naar voren te brengen én nieuwe ideeën en plannen vorm te geven.

Digitale zuil

Een concrete actie die n.a.v. gisteravond naar voren is gekomen, is de interactieve digitale zuil die binnenkort in een aantal winkels zal worden geplaatst, waarmee de klanttevredenheid (waardering door klanten) kan worden gemeten.

Student en ondernemer Fimme Marre presenteerde zijn product en dat zich dit moment nog in de testfase bevindt, waarin input nodig is vanuit de praktijk, in relatie tot wensen en behoeften . Vanuit Bedrijvenvereniging WEST zullen gedurende een tijdelijke periode ondernemers worden gefaciliteerd met een dergelijke zuil.

wijnwinkel