Werkzaamheden WarmteStad binnenkort van start op Zernike Campus

Van­af begin juli star­ten de werk­zaam­he­den aan het geo­ther­mie­pro­ject genaamd Warm­te­Stad op Zer­ni­ke Cam­pus. Onder­ne­mers, mede­wer­kers, stu­den­ten en bezoe­kers van de Zer­ni­ke Cam­pus zul­len gedu­ren­de een lan­ge­re peri­o­de hin­der onder­vin­den van deze werk­zaam­he­den. Voor de onder­ne­mers stuur­de Warm­te­Stad medio juni 2017 het vol­gen­de bericht (via mail ook ver­stuurd aan de onder­ne­mers op Zer­ni­ke Cam­pus): Informatie […]