Werkzaamheden WarmteStad binnenkort van start op Zernike Campus

Vanaf begin juli starten de werkzaamheden aan het geothermieproject genaamd WarmteStad op Zernike Campus. Ondernemers, medewerkers, studenten en bezoekers van de Zernike Campus zullen gedurende een langere periode hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Voor de ondernemers stuurde WarmteStad medio juni 2017 het volgende bericht (via mail ook verstuurd aan de ondernemers op Zernike Campus):

Informatie werkzaamheden WarmteStad

Beste heer, mevrouw,

Zoals u wellicht heeft gezien, zijn wij op Zernike Campus voorbereidingen aan het treffen voor de aanleg van Warmtenet Noordwest. Dankzij het aanboren van de geothermiebron onder Zernike Campus kunnen wij de komende jaren duizenden huishoudens, kantoren en bedrijven van duurzame en betaalbare warmte voorzien.
Achter de schermen leggen wij de laatste hand aan de definitieve planning met verkeersplan ( routing/rijden over de Campus, wegen naar de Campus toe en parkeerplekken, zowel bij de kennisinstellingen als de bedrijven) voor de aanleg van het warmtenet periode begin juli –begin september. Informatie hierover en vooral ook wat dit voor u betekent, ontvangt u eind volgende week (week 25).
Via dit soort korte updates zullen wij u vanaf nu telkens informeren over alle relevante ontwikkelingen en bouwactiviteiten. Wij zullen ons maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat onze werkzaamheden uw dagelijkse activiteiten zo min mogelijk verstoren. Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Wij vertrouwen erop, dat we de komende periode in goed onderling overleg de warmtevoorziening van de toekomst kunnen realiseren.

Met warme groet,

Eveline Corbeel, coördinator communicatie WarmteStad

Over WarmteStad en het geothermieproject

Onder de grond van Zernike bevindt zich een geothermiebron die 10.000 huishoudens van warmte kan voorzien. WarmteStad onderzoekt momenteel of het mogelijk is om het warme water uit deze bron te gebruiken voor de verwarming van gebouwen in de wijken Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen en Zernike.

Zo’n warmtenet met duurzame warmte is namelijk een uitstekend alternatief voor de gasgestookte verwarming van gebouwen. Op die manier zorgt de gemeente Groningen voor een verlaging van de CO2-uitstoot in de stad. Het warmtenet kan daarmee een bijdrage leveren aan de doelstellingen van een energieneutraal Groningen in 2035.

Voor meer info, klik hier.

warmtestad