Veiligheid tijdens broodje bij Klaas

Bij­een­komst MT Stich­ting BBOG en Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST Onlangs heeft BBOG de afspra­ken met Cru­on voor col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce voor drie jaar gete­kend. Naar aan­lei­ding van deze heu­ge­lijk gebeur­te­nis heeft met de leden van het MT “brood­je bij Klaas” plaats­ge­von­den om de toe­kom­sti­ge samen­wer­king op het gebied van vei­lig­heid ver­der te bespre­ken. Zoals u waar­schijn­lijk weet is […]