Veiligheid tijdens broodje bij Klaas

Bijeenkomst MT Stichting BBOG en Bedrijvenvereniging WEST

Onlangs heeft BBOG de afspraken met Cruon voor collectieve surveillance voor drie jaar getekend. Naar aanleiding van deze heugelijk gebeurtenis heeft met de leden van het MT “broodje bij Klaas” plaatsgevonden om de toekomstige samenwerking op het gebied van veiligheid verder te bespreken. Zoals u waarschijnlijk weet is onze verenigingsmanager Nico Borgman voorzitter van dit overleg waarbij naast gemeente, Cruon, politie en brandweer vertegenwoordigd zijn.

De Stichting BBOG is in 1994 in Groningen opgericht met als doel het verbeteren van de veiligheid op de bedrijventerreinen. Cruon Beveiliging B.V is contractpartij voor de collectieve surveillance op de bedrijventerreinen in Groningen. Tijdens deze surveillance wordt niet alleen gekeken naar de veiligheid op de terreinen, maar ook naar het beheer en onderhoud van het openbaar gebied.

Daarmee zijn we er nog niet!

De BBOG zal zich steeds meer moeten gaan aansluiten op de actualiteiten en nieuwe ontwikkelingen. Een goede reden om onder genot van een broodje de doelen en mogelijke maatregelen van de BBOG te bepalen. Tijdens het overleg hebben we de volgende onderwerpen met elkaar besproken en waar de BBOG zich op zou kunnen richten:

  • Digitalisering (cybercrime)
  • Communiceren van criminaliteitscijfers
  • Inzet van camerabeveiliging
  • Toepassen van drones
  • Internet of things (slimme brandmelders, melders op volle vuilcontainers etc)
  • Keurmerk/verzekeraars
  • Samenwerking gemeente Groningen, binnenstad, onderwijs
  • Nieuwsbrieven, GROC

De komende tijd zal de BBOG een keuze moeten maken op welke belangrijke onderwerpen het zich wil gaan richten. In het derde kwartaal 2017 zal de BBOG met een plan van aanpak komen voor de samenwerking de komende jaren.

veiligheid