Extra ALV op woensdag 12 juli

Bedrij­ven­ver­e­ni­ging WEST orga­ni­seert op woens­dag 12 juli (12–14 uur) een extra ALV in ver­band met een sta­tu­ten­wij­zi­ging. Voor het aan­ne­men van de voor­ge­stel­de sta­tu­ten­wij­zi­ging waren niet genoeg leden aan­we­zig op de regu­lie­re ALV op woens­dag 21 juni 2017. Daar­om wordt deze extra ALV uit­ge­schre­ven, om de sta­tu­ten­wij­zi­ging offi­ci­eel door te kun­nen voe­ren. Er wordt voor […]