Nieuw bedrijvenadviespunt voor aardbevingsschade

WEST heeft er bij de gemeen­te en Nati­o­naal Coör­di­na­tor Gro­nin­gen altijd op aan­ge­dron­gen dat het belang­rijk is om naast de belan­gen van de inwo­ners in het scha­de­ge­bied en daar­bui­ten ook de belan­gen van bedrij­ven en onder­ne­mers goed in het oog te hou­den. Veel mede­wer­kers van bedrij­ven in Gro­nin­gen wonen in het scha­de­ge­bied en alleen al […]