Nieuw bedrijvenadviespunt voor aardbevingsschade

WEST heeft er bij de gemeente en Nationaal Coördinator Groningen altijd op aangedrongen dat het belangrijk is om naast de belangen van de inwoners in het schadegebied en daarbuiten ook de belangen van bedrijven en ondernemers goed in het oog te houden. Veel medewerkers van bedrijven in Groningen wonen in het schadegebied en alleen al daarom is het goed dat er een goed en adequaat schadeprotocol komt. Schade moet ruimhartig vergoed worden door de veroorzaker van de schade. De schadevaststelling zou geheel buiten de NAM om geregeld moeten worden door onafhankelijk instituut. De Nationaal Coördinator moet daarop toezien. Ook met spreekt de Bedrijvenvereniging regelmatig met VNO-NCW. VNO-NCW zit namens de bedrijven rechtstreeks aan tafel bij de besprekingen met de Nationaal Coördinator.

Schadeafhandeling bij bedrijven vergt een aparte behandeling. Niet alleen omdat bedrijven geen tijd hebben voor lange en kostbare procedures. De bedrijfsvoering vraagt om een zo snel mogelijk herstel en naast de schade aan opstallen en inrichting wordt de bedrijfsvoering belast met stagnaties en onverwachte obstakels. Ook de omzetderving moet hierbij betrokken worden. Relatief kleine schades hebben vaak grote gevolgen. Wanneer scheuren niet gerepareerd worden omdat er nog procedures lopen komen onderhoudsplannen in geding en neemt de kans op verdere schade toe.

In de pers is regelmatig te lezen dat grote organisaties als de gemeente, de RUG, Hanzehogeschool, Waterschappen en ook Rijkswaterstaat fors gecompenseerd worden voor de aanpassen van plannen naar het bevingsproof aanpassen. MKB ondernemers zouden op een eenvoudige manier ondersteund moeten worden wanneer zij bereid zijn om bovenop de geldende voorschriften aanvullende voorzieningen te treffen.

De rol van de overheid in het gehele gasdossier is een moeilijke. De staat heeft gefaald als toezichthouder en jarenlang is geprofiteerd van de inkomsten uit de gaswinning. Tegelijkertijd is onvoldoende en niet adequaat gewaakt over de veiligheid en de belangen van de inwoners uit Groningen. Vanuit de Bedrijvenvereniging WEST is gepleit voor een beter communicatie en toegankelijkheid van de Nationaal Coördinator. Eén loket met deze opdracht vis onlangs geopend, WEST is verheugd dat aan de mede door ons gedane oproep gevolg is gegeven met de oprichting van Bedrijven Adviespunt Bodembeweging.  Zie bijgaande brief voor verdere informatie.

WEST zal in gesprek gaan met de ondernemersadviseur en zal zaken die bij ons zijn aangemeld door leden bespreken. Betrokken ondernemers worden op de hoogte gehouden. Indien u vragen en/of opmerkingen heeft laat het gerust weten.

Met vriendelijkelijke groet,
Klaas Holtman, voorzitter

Nieuw Adviespunt

De Nationaal Coördinator Groningen heeft in mei een nieuw adviespunt gelanceerd voor ondernemers die schade hebben door de aardbevingen. Bij een speciale ondernemersadviseur kun je terecht met al je vragen over je bedrijfsschade.

Bedrijven, klein en groot, hebben net als bewoners te maken met bodembeweging en daaruit voortvloeiende consequenties. Naast mogelijke vragen over schade aan een pand en het mogelijk versterken daarvan, hebben ondernemers vaak ook andere vragen. Wilt u weten waar u gebouwschade moet melden, of heeft u vragen over bijvoorbeeld bedrijfsdiscontinuïteit, omzetschade, financiële aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid richting medewerkers, waardering van bedrijfsvastgoed of heeft u  investeringsvraagstukken? Dan kunt u terecht bij het Bedrijven Adviespunt Bodembeweging van de Nationaal Coördinator Groningen, een website waar relevante informatie voor bedrijven verzameld is.

Ondernemersadviseur

Komt u er niet uit of loopt u tegen problemen aan, dan kunt u contact opnemen met de ondernemersadviseur van de NCG, Willem Oldejans. Hij is er speciaal voor het informeren, adviseren en begeleiden van bedrijven.  Op de website www.nationaalcoordinatorgroningen.nl/bedrijven vindt u de informatie gericht op bedrijven.

Contactgegevens

De ondernemersadviseur is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 16.30 uur.

 

bedrijvenadviespunt