Ondernemers Hoendiep en Peizerweg geïnformeerd over plannen Suikerzijde en NL Schoon

Eind juni kwamen ondernemers van het Hoendiep en Peizerweg bijeen om geïnformeerd te worden over de plannen met het terrein Suikerzijde en de ontwikkelingen rondom NL Schoon.

Jan Kleine, projectleider Suikerzijde, nam de aanwezigen mee in de geschiedenis en de toekomstige ontwikkeling van het terrein waar vroeger de Suikerunie was gehuisvest. Het te ontwikkelen terrein heeft als naam Suikerzijde gekregen. De komende jaren zullen hier flink wat  woningen worden gebouwd en is er tevens aandacht voor groen en goede verbindingen, zowel voor de fiets als de auto, met de stad. De gemeente beoogt wonen en werken dicht bij elkaar te brengen. Aan de Energieweg 9 is het Informatiecentrum Suikerzijde gevestigd, waar belangstellenden o.a. een maquette van het toekomstig gebied kunnen bekijken.

Tevens is het onderwerp NL Schoon tijdens de bijeenkomst besproken. Het afgelopen jaar heeft de Stichting NL Schoon onderzoek gedaan naar zwerfvuil in een aantal pilotgebieden, waaronder het Hoendiep. Er is een 0-meting gedaan om te inventariseren waar en in welke mate de problemen zich voordoen. Binnenkort wordt een ronde over het terrein gehouden om te kijken of plaatsing van extra afvalbakken een oplossing zou kunnen bieden en welke andere mogelijkheden er zijn. In het overleg met de gemeente zal ook gekeken worden naar oplossingen voor het woekerend onkruid en het sneeuwruimen in de winter. Voor de parkeerterreinen zou hier mogelijk naar een gezamenlijke oplossing kunnen worden gezocht.

Lees ook: verslag GROC

Presentaties Suikerzijde en NL Schoon

Onderstaand kunt u de presentaties van de bijeenkomst downloaden:

Presentatie Suikerzijde

Presentatie NL Schoon

Suikerzijde