Lunchbijeenkomst ontwikkelingen Zernike Campus 25 juni 2020

Voor het eerst sinds lange tijd was het weer mogelijk elkaar live te ontmoeten. In het Auditorium van Bytesnet heeft WEST samen met het Campus Management op 25 juni j.l. een bijeenkomst gehouden over de ontwikkelingen op de Zernike Campus voor een twintigtal leden. Uiteraard volgens de richtlijnen van het RIVM op anderhalve meter afstand.

Landmark

Klaas Holtman licht toe dat ondernemers al langer de behoefte hebben met hun activiteiten meer zichtbaar te zijn op de Campus. De Campus is immers meer dan een verzameling gebouwen en juist ook een verzameling van activiteiten. Onder leiding van Bureau Junction heeft het Campus Management met een aantal ondernemers nagedacht hoe die zichtbaarheid meer uitgedrukt kan worden. Dit zal gebeuren onder de naam ‘Tomorrow’s Capital’. Op de campus wordt immers door velen gewerkt aan de uitdagingen van morgen, met talent van vandaag en morgen en met innovaties die morgen naar de markt gebracht gaan worden met de bedrijven die in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen. Hierover later meer. Als eerste project is de entreemarkering aan de noordzijde van de campus opgepakt. Om de scheiding tussen de woonwijk en de Campus duidelijker aan te geven wordt gewerkt aan een herkenningsteken bij de entree aan de noordkant van de Campus. Gedacht wordt aan een Landmark dat het Tomorrow’s Capital uitdrukt, en waar korte presentaties over events, activiteiten op weergegeven kunnen worden. Er is een ontwerp gemaakt van een soort stalen trap dat tevens de mogelijkheid biedt om informatie op te presenteren. Aan de financiering wordt een bijdrage gevraagd aan de bedrijven, Bedrijvenvereniging WEST via Het Fonds, Campus Management en de Gemeente en Provincie Groningen.

Campus in the dark

Dit voorjaar is een start gemaakt met het aanbrengen van sfeerverlichting op de Campus in de wintermaanden. Voor de herkenbaarheid en de veiligheid is het de bedoeling om de verlichting dit jaar ook dit jaar zichtbaar te maken. Hiervoor is een lichtkunstenaar in de arm genomen om een ontwerp te maken voor een lichtproject dat rekening houdt met de omgeving. Enkele bedrijven is de verlichting ontgaan, volgend jaar zal er meer bekendheid aan het kunstwerk worden gegeven.

Rookvrije Campus

Vanaf augustus 2020 zijn de Hogescholen en universiteiten wettelijk verplicht een rookverbod op hun terreinen in te stellen. Om eenduidigheid in de communicatie te hebben en te voorkomen dat studenten en medewerkers van de instellingen naar de bedrijven trekken, is het Campus Management aangesloten. Momenteel wordt gewerkt aan een anti-rook pakket, waarbij je moet denken aan anti-rook cursussen en begeleiding. De faciliteiten die aan het onderwijs worden geboden, zouden ook moeten gelden voor de MKB bedrijven die gevestigd zijn op de Campus. Op dit moment worden de aan te bieden faciliteiten in kaart gebracht en wordt gekeken naar de financiering hiervan.

Bouwwerkzaamheden

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de Zernikelaan. Door Corona is het mogelijk geweest veel werk naar voren te halen, waardoor een betere spreiding en minder overlast is ontstaan. Langs de Zernikelaan worden faciliteiten voor het houden van demonstraties gecreëerd. De Aletta Jacobshal is bijna klaar en de werkzaamheden voor het nieuwe datacenter van de RUG zijn in volle gang.

Dynamische Campus

Voor de toekomstige inrichting van de Campus wordt in kaart gebracht welke thema’s matchen met welk type bedrijf of wetenschap. Welke behoefte ligt er om een goed verblijfsklimaat te creëren qua faciliteiten als horeca, lab- en vergadervoorzieningen en eventuele studentenbewoning etc. De wensen worden vervolgens tegen het bestemmingsplan aangehouden zodat goed gekeken kan worden naar wat mogelijk is en waar eventueel nog verschuivingen mogelijk zijn.

Bereikbaarheid Campus

Helma Krekels van Groningen Bereikbaar is aanwezig om de leden mee te nemen in de bereikbaarheid van de Campus. In haar presentatie gaf zij tips over het bereikbaar houden van de Campus en wees de aanwezigen op tools en mobiliteitsmaatregelen op de site van Groningen Bereikbaar voor een gastvrije Campus. De presentatie van Helma vind je hiernaast.

CommShare

In navolging op de eerdere presentatie van Commshare wordt een korte presentatie gegeven over gebruik van leenauto’s voor zakelijk en privégebruik.  CommShare is een all-in-one mobiliteitsconcept dat zich focust op duurzame inzetbaarheid van elektrische deelauto’s, waarbij een mobiliteitsbeschikbaarheid van 100% wordt geboden. Het mobiliteits-concept wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking van Triade, Pouw Rent en Martinistad B.V. BMW & MINI. Het deelautoconcept is op 10 februari gelanceerd op Campus Groningen, met het UMCG als launching customer. Dit concept is nu ook beschikbaar op Zernike Campus. Meer informatie volgt binnenkort.

Presentaties Groningen Bereikbaar en CommShare

Groningen Bereikbaar

CommShare

Foto: Hans de Preter, Persbureau Tammeling (GROC)