Gebiedsbijeenkomst Martini Trade Park (digitaal) 7 februari

Hoewel ook voor WEST de positieve veranderingen nog te weinig zichtbaar zijn op Martini Trade Park is er afgelopen jaar met MartiniPlaza en de Gemeente Groningen veelvuldig overleg geweest over de doorontwikkeling van het kantorengebied Martini Trade Park. Er zijn zoveel ontwikkelingen dat het team van de Groninger Ondernemers Courant gevraagd is om hier een extra editie aan te wijden. Deze krant ontvangt u binnenkort op de kantoorlocaties van het Martini Trade Park en is beschikbaar voor al uw medewerkers c.q. huurders.

De verbouwingen van de Zuidelijke- en later ook de Westelijke Ringweg hebben grote invloed. Het Hoofdstation Groningen krijgt haar hoofdingang aan de zuidzijde waardoor Martini Trade Park nog meer een stationslocatie wordt. Het Stadspark krijgt een grote upgrade waarbij de drafbaan verdwijnt en wordt omgebouwd tot evenemententerrein. Bij het Martini Ziekenhuis wordt het wooncomplex Het Holt met 320 woningen gebouwd, er wordt nog gestudeerd op de nieuwe functie van de Century locatie.

Dit alles heeft invloed op de panden op Martini Trade Park. De huidige uitstraling van de kantoorpanden past veelal bij de stijl en tijdgeest van de jaren ’80. Veel eigenaren zijn bezig met of hebben inmiddels een upgrade gerealiseerd. De panden worden aangepast aan de wensen van gebruikers en aan de nieuwe energienormen. De parkeerhoven vragen om een gezamenlijke aanpak.

Het is de ambitie van WEST om te komen tot betere vindbaarheid van de bedrijven, een beter parkeersysteem en een leuker en veiliger gebied. Ook wil WEST onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om tot een parkeer- en energiesamenwerking te komen. Daarom is ‘Werken in Stadspark’ ontwikkeld.

Omdat bijeenkomsten lastig te organiseren zijn in verband met corona en met het thuiswerkadvies tijdens de verbouwing van het Julianaplein in februari – mei 2022,  krijgt u de informatiekrant. We zijn ons bewust dat we veel zenden maar graag horen wij uw reacties en suggesties wanneer u uw steentje wilt bijdragen.

Tenslotte wordt momenteel in opdracht van WEST onderzoek gedaan naar participatie van eigenaren van kantoorpanden op Martini Trade Park door een afstudeerder aan de vastgoedopleiding van de Hanzehogeschool. Onderzocht wordt onder meer hoe ondernemers denken over de plannen van Urhahn in 2018. De plannen en adviezen van Urhahn vindt u op onze pagina Martini Trade Park (Visie MPT Urhahn)

U wordt van harte uitgenodigd om bij te dragen aan de enquête van het onderzoek.

Aanmelden gebiedsbijeenkomst Martini Trade Park

Op 7 februari organiseert WEST om 13:00 uur een digitale informatiebijeenkomst om uw vragen en suggesties te beantwoorden. Ook kunt u dan kennismaken met de nieuwe gebiedsmanager vanuit de Gemeente, Erik Hamhuis, die uw vragen op dat gebied kan beantwoorden. Willem de Kok, directeur MartiniPlaza, zal u meenemen in de plannen rondom de gebiedsaanpak energie en parkeren.
Onderstaand kunt u zich aanmelden, waarna u voor aanvang van de bijeenkomst een aanmeldlink toegestuurd krijgt.

AANMELDEN