Martini Trade Park

Martini trade park

Het Martini Trade Park (MTP) is een kantorenpark ten westen van Groningen nabij de Gasunie aan het Vrijheidsplein. Het MTP heeft directe ontsluitingen op de A7A28 en de ringweg van Groningen. In het kantorenpark zijn diverse grote ondernemingen gevestigd, evenals diverse kantoren van de (semi)overheid, zoals de Kamer van Koophandel.

Januari 2022

In opdracht van WEST wordt onderzoek gedaan naar participatie van eigenaren van kantoorpanden op Martini Trade Park door een afstudeerder aan de vastgoedopleiding van de Hanzehogeschool. Onderzocht wordt onder meer hoe ondernemers denken over de plannen van Urhahn in 2018. U kunt hier bijdragen aan de enquête van het onderzoek.

 

Recente activiteiten

Rapporten en documenten