Gebiedsbijeenkomst Hoendiep druk bezocht

Veel leden van de Bedrijvenvereniging WEST hebben maandag 18 maart tussen de middag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zich tijdens een speciale lunch te laten bijpraten over actuele ontwikkelingen in het gebied. De “Gebiedsbijeenkomst Hoendiep” werd gehouden in het bedrijfsverzamelgebouw The Rock aan de Atoomweg.

Tijdens de Lunchbijeenkomst waren er inleidingen van vertegenwoordigers van Groningen Bereikbaar en de provincie Groningen over de komende werkzaamheden aan de westelijke ringweg.

Helma Krekels van Groningen Bereikbaar gaf aan dat er van april tot en met juni groot onderhoud op het programma staat voor wat betreft de oostelijke en westelijke ringweg. De provincie Groningen ging dieper in op de aard van de werkzaamheden, die onder meer inhoudt dat er een nieuwe asfaltlaag komt op de westelijke ringweg en een deel van de oostelijke ringweg.

Voorzitter Klaas Holtman wees de aanwezige ondernemers er op dat zij er zelf ook alles aan zullen moeten doen om hun klanten er op te attenderen dat er de komende maanden opnieuw veel gaat gebeuren en dat ze er zelf ook ten zeerste aan kunnen bijdragen dat de klanten hen weten te vinden.
Voor uitvoerige informatie over de werkzaamheden verwijzen we graag naar de website van Groningen Bereikbaar, met ook een slimme kaart over actuele werkzaamheden en de mogelijkheid voor bedrijven om zich aan te melden voor een digitale nieuwsbrief.

Architect Pieter van der Kamp, directeur van Urban Climate Architects Groningen, gaf een toelichting op zijn visie voor een toekomstige ontwikkeling van het bedrijventerrein Hoendiep. Bedoeling is het gebied aantrekkelijker te maken als detailhandelsgebied, en ook de woon- en winkelfunctie te versterken zodat het meer onderdeel van de stad wordt i.p.v. een gebied aan de rand van de stad. Dit valt te realiseren met een aantrekkelijker en interessantere verblijfsruimte, meer parkeerplaatsen, tweerichtingsverkeer en meer hoogbouw zodat het gebied compacter en stedelijker wordt. Het concept van de ontwikkelstrategie van Urban Climate Architects vindt u hier.

Bron: Groninger Ondernemers Courant