Esther Wolfs van Stadstoezicht nieuw gezicht binnen BBOG

Esther is een van de vele BOA’s waarvan het bestaan tijdens coronaperiode extra bekend is geworden. Binnen BBOG* vertegenwoordigt zij sinds kort de afdeling Stadstoezicht van de gemeente. In functie is zij coördinator parkeerhandhaving en daarnaast heeft ze een aantal specifieke onderwerpen in portefeuille waaronder ondermijning, openbare ruimte en DOL en DOR. DOL staat voor Digitaal Opkopers Loket en DOR voor Digitaal Opkopers Register.

Van de horeca naar Stadstoezicht

Dat Esther vloeiend Italiaans spreekt is niet zo verwonderlijk. Ze heeft lang in het buitenland
gewoond, eerst op Mallorca en later in Italië. Gewerkt in de horeca, (mede)eigenaar van horecazaken geweest en sinds 2013 terug in Nederland. Op zoek naar een baan is Esther bij de Stichting Veiligheidszorg Groningen terecht gekomen. Een stichting die voor met name overheden toezichts- en veiligheidsdiensten heeft uitgevoerd en BOA’s ‘geleverd’. Bij de ontmanteling van de stichting is Esther meegegaan naar de gemeente Groningen en terecht gekomen bij wat nu Stadstoezicht heet.

Toezichthouder en handhaver

Het is oppassen geblazen met Esther. Ze is toezichthouder én handhaver. Een toezichthouder heeft tamelijk vergaande bevoegdheden: controleren, inzage documenten, binnentreden als dat voor het toezicht noodzakelijk is. Het is een bevoegdheid die voortvloeit uit het recht van het bestuur om te controleren of burgers en bedrijven zich aan de regels houden. Overtreding levert sancties op die over het algemeen beginnen met een waarschuwing en vervolgens kunnen leiden tot intrekking vergunning, sluiting van een bedrijf e.d. Openbaar ministerie en rechter komen hierbij niet aan te pas.

Uitgangspunt bij de bestuursrechtelijke handhaving is het te niet doen of repareren van de overtreding. Anders wordt het wanneer het stafrecht in beeld komt. Dan is het doel bij overtreding het straffen en komen openbaar ministerie en rechter wel in beeld. Dan ook zijn de bevoegdheden van de handhaver aan strenge regels gebonden en heeft de burger of het bedrijf recht op een veel strikter beschermingsregiem.

Zo krijgen we een college van Esther over de bevoegdheden die zij heeft en de aanpak die ze kan volgen. Esther is toezichthouder én handhaver voor specifieke regelgeving met de term buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). En dat betekent dat ze in de praktijk meestal begint als toezichthouder, met de daarbij behorende ruimere bevoegdheden, en bij constatering van eenstrafbaar feit, de handhavingspet opzet en dat duidelijk aan de overtreder kenbaar moet maken. Louter toezichthouders zijn herkenbaar aan het donkerblauwe uniform met witte letters waarin toezichthouder staat geschreven. De BOA heeft een lichtblauw gekleurd uniform met Handhaving als tekst.

Coördinator parkeerhandhaving met specifieke andere tak

In functie is Esther binnen Stadstoezicht coördinator parkeerhandhaving. In praktische zin heeft ze meerdere specifieke taken toegewezen gekregen. Dat is voor BBOG een interessant gegeven. Kennis van en ervaring met een breed terrein waarop de gemeente zich beweegt en een mooie aanvulling op het takenpakket van de politie die in principe alleen maar strafrechtelijke opsporingsbevoegdheden heeft.

Digitaal Opkopers Register (DOR)

Onder het motto ‘zonder heler geen steler’ geldt voor opkopers van gebruikte en ‘ongeregelde’ goederen al heel lang de verplichting om de goederen die zij opkopen te registreren. Vroeger op schrift en tegenwoordig digitaal. De gegevens van de goederen worden in een digitaal bestand opgeslagen. Zo wordt bijvoorbeeld heel snel duidelijk dat goederen al of niet van diefstal afkomstig zijn. Het is een administratieve last waar je heel veel baat bij kunt hebben. Opkopers en handelaren zijn verplicht zich bij het Digitaal Opkopersloket te registreren. Met die aanmelding hebben zij toegang tot het opkopersregister. Esther vraagt hiervoor graag de aandacht omdat met de registratie en aanmelding bij het loket een duister circuit de pas kan worden afgesneden.

Participatie BBOG

Met de participatie in BBOG voorziet Stadstoezicht zich in de persoon van Esther van een aantrekkelijke toegang tot een extra informatiebron. Een voorbeeld daarvan is illegale huisvesting op bedrijventerreinen. Met de schouwen op de terreinen zien we regelmatig situaties die om een nadere blik vragen. De informatie-uitwisseling tussen bedrijfsleven, politie, brandweer en collectieve surveillance door Cruon, werkt versterkend.

Slot

Stadstoezicht is in de persoon van Esther Wolfs binnen BBOG zeer welkom!

* Binnen BBOG (Bedrijfsbeveiliging Omgeving Groningen) werken gemeente, politie, veiligheidsregio en bedrijvenverenigingen onder het motto Schoon, Heel en Veilig samen aan criminaliteitspreventie, beveiliging en veiligheidszorg op de bedrijvenlocaties in Groningen.

Gerelateerde nieuwsberichten

whatsapp image 2023 11 15 at 16.00.47

15 november 2023

Terugblik: Training AED/ Reanimatie

Op maandag 7 november vond de training AED/ Reanimatie plaats. Deze training werd georganiseerd in…

whatsapp image 2023 10 25 at 10.25.07

1 november 2023

Terugblik training winkeldiefstal preventie

Op maandag 9 oktober vond er in het kader van de Week van de Veiligheid…

img 8008

18 oktober 2023

Terugblik Veiligheidsschouw Hoendiep 5 sept.

Als collectief staan bedrijven sterk tegen overlast, vervuiling en misdaad. Daarom is WEST partner binnen…

logo (zonder label)@2x

14 september 2023

Training Winkeldiefstalpreventie voor retail Groningen

In de week van 9 t/m 13 oktober vindt de Week van de Veiligheid plaats. De…