Veiligheidsschouw Hoendiep

Als col­lec­tief staan bedrij­ven sterk tegen over­last, ver­vui­ling en mis­daad. Daar­om is WEST part­ner bin­nen BBOG (Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen) en orga­ni­seert zij via hen col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce en wer­ken we samen met poli­tie en hac­kers om (digi­ta­le) vei­lig­heid te onder­zoe­ken en te ver­be­te­ren. Of het nu gaat om het gevaar op plof­kra­ken of inbraak op digitale […]

Schouw Martini Trade Park

Als col­lec­tief staan bedrij­ven sterk tegen over­last, ver­vui­ling en mis­daad. Daar­om is WEST part­ner bin­nen BBOG (Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen)* en orga­ni­seert zij via hen col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce en wer­ken we samen met poli­tie en hac­kers om (digi­ta­le) vei­lig­heid te onder­zoe­ken en te ver­be­te­ren. Of het nu gaat om het gevaar op plof­kra­ken of inbraak op digitale […]

Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]

Onveilige situaties en vervuiling doorgeven via ‘Slim melden’

Onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling van open­ba­re ruim­ten en ter­rei­nen direct bij de gemeen­te mel­den op de web­si­te of met de app ‘Slim mel­den’. Direct mel­den Het is altijd slim om onvei­li­ge situ­a­ties en ver­vui­ling in de open­ba­re ruim­te bij de gemeen­te te mel­den. Dat doen we al zo veel moge­lijk bij de col­lec­tie­ve sur­veil­lan­ce die […]

Grootschalige actie veiligheid op de bedrijventerreinen in Groningen

  Op ini­ti­a­tief van Bedrijfs­be­vei­li­ging Omge­ving Gro­nin­gen (BBOG) heeft op 30 sep­tem­ber een groot­scha­li­ge schouw plaats­ge­von­den op de bedrij­ven­ter­rei­nen in Gro­nin­gen. Een team van bevei­li­gers, poli­tie, brand­weer, ethi­sche hac­ker, onder­ne­mers en bedrij­ven­ver­e­ni­gin­gen ging geza­men­lijk op pad om de diver­se bedrij­ven­ter­rei­nen in de stad Gro­nin­gen te con­tro­le­ren op vei­lig­heid. Niet alleen wer­den open deu­ren, ramen en […]

Houdt de dief! Ongewenste gast gestopt tijdens surveillance bedrijventerrein

De CRUON bus­jes rij­den in opdracht van BBOG kris kras over de bedrij­ven­ter­rei­nen. Veel van wat ze zien gaat over vuil, open hek­ken en deu­ren en kapot­te straat­ver­lich­ting en soms….. De sur­veil­lan­ten schrik­ken niet meer zo gauw. Wel is er ver­ba­zing. Wat gaan men­sen soms slor­dig met hun spul­len om. In de her­ha­ling komen open hekken […]