ALV West en informatiebijeenkomst Suikerterrein

Op 17 april van 16:00 – 18:00 uur organiseerde WEST haar Algemene Ledenvergadering. In het eerste deel van deze bijeenkomst werden de aanwezigen meegenomen in de plannen voor het komende jaar. Ook keken we terug op het afgelopen jaar en presenteerden we de jaarrekening en begroting. Deze zijn door de aanwezigen formeel  goedgekeurd. Tot slot hebben we afscheid genomen Carina Doesburg en is Peter Hoekstra formeel toegetreden tot het bestuur, mede door het vertrek van Stefan Mak. Carina vervulde ruim 5 jaar de functie van medewerker secretariaat, maar zal zich verder richten op haar eigen reisbureau. Een vacature voor deze positie staat inmiddels uit (zie ook verderop in deze nieuwsbrief).

In het tweede deel van de bijeenkomst namen Jan Kleine en zijn collega Maarten de Vries de aanwezigen mee in de Omgevingsvisie en de laatste ontwikkelingen van ’the Next City’ (het Suikerfabriek terrein). Paul Grimmius en Jorrit Albers vertelden aansluitend over hoe de makers van het Suikerterrein zich hebben gemobiliseerd in een Coöperatie ‘De Suikerbiedt’ en welke mogelijkheden zij zien voor dit gebied.

Documenten ALV WEST 2023

Raadpleeg hieronder de verschillende stukken die zijn behandeld tijdens de ALV van WEST op 17 april 2023.

Gerelateerde nieuwsberichten