WEST meets 2024

Op 19 december jl. heeft het bestuur van WEST het jaar afgesloten met een diner met stakeholders, dat georganiseerd is in het Groninger Museum.
De avond stond in het teken van vooruitkijken en de trots voor Groningen en wat er door velen is en nog wordt bereikt. De tijden zijn hectisch en de politieke storm in de Stad, maar ook de storm in de landelijke politiek is nog niet voorbij. Daarom is het des te belangrijker dat het bedrijfsleven door vaart en vooruitkijkt.

De aanwezige relaties van WEST werden onder het motto ‘WEST meets 2024’ door voorzitter Klaas Holtman meegenomen in een vooruitblik op het jaar 2024. Dat is het jaar dat WEST van – en voor ondernemers aan de westzijde van de gemeente Groningen, vijftien jaar bestaat. De vereniging WEST werd in 2009 opgericht na een fusie van zeven kleinere verenigingen. Inmiddels zijn er 225 directe en 225 indirecte leden. Er werd stil gestaan bij het concept activiteitenplan en ook de vele fondsprojecten die jaarlijks door en via WEST worden opgepakt. Beide concept documenten zijn aan de rechterzijde van deze pagina terug te vinden. Aanvullingen en suggesties zijn van harte welkom (secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl), zodat het bestuur in de bestuursvergadering van eind januari een definitief voorstel kan doen aan de leden tijdens de ALV.

WEST merkt dat het sinds corona lastiger is om leden in levende lijve te ontmoeten. Vandaar dat is gezocht naar een nieuwe manier om elkaar te ontmoeten en bij te praten, en om te netwerken. En zo ontstond het concept ‘WEST meets 2024’.

De aanwezigen werden onder meer welkom geheten door Esther Moesker, zakelijk directeur van het Groninger Museum en bijgepraat door Elsa Weelink, adjunct-directeur van Marketing Groningen. Elsa: “Het gaat goed met de bestedingen in de vrije tijdsector. De bestedingen door toeristen en andere consumenten in deze sector zijn in 2023 opnieuw hoger dan het jaar ervoor, en zijn nu zelfs alweer op het niveau van vóor corona, en beter dan in 2019. Zeker voor de economie van de stad Groningen bieden het toerisme en de overige vrije tijd sector enorme kansen”. Volgens Elsa Weelink is de vrije tijdsector in Nederland “booming” en is dat ook in Groningen te merken. Bovendien is er nog een wéreld te winnen, want binnen een cirkel van 500 kilometer rond Groningen wonen vijftien miljoen mensen, en moet het een uitdaging zijn om velen van hen te verleiden naar Groningen te komen. “Er zijn veel kansen en mogelijkheden. Er komt ontzettend veel op ons af. Laten we er samen met ondernemers wat van maken”, aldus Weelink. Volgens haar belooft 2024 een zeer druk jaar te worden, met tal van aansprekende evenementen in Stad en Ommeland, zoals de opening van de vernieuwde Grote Markt of Delfsail. “We moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen in Groningen daar vruchten van kunnen plukken, en dat moet kunnen wanneer we er samen de schouders onder zetten”, zo betoogde ze.

Bron: Groninger Ondernemers Courant

Meer informatie

Bekijk hier het concept activiteitenplan 2024

Bekijk hier het concept fondsbestedingen 2023 / 2024

Bekijk hier de presentatie van WEST

img e9526

Gerelateerde nieuwsberichten