WEST participeert in Groningen Toerisme Coöperatie

Zoals is gepresenteerd tijdens de eerste bijeenkomst van de Leisure Academie in november 2018, maakt de vrijetijdseconomie een stevige ontwikkeling door. Cijfers laten zien dat er kansen zijn, een groter stuk van de taart voor Groningen!

  • Bezoekers in 2030 in Nederland (+50%), van 18 naar ten minste 29 miljoen
  • Meer landelijke spreiding toeristen
  • Ruim 17.000 (vooral mbo) banen
  • 6,2% van het totale aantal banen in Groningen (Friesland 7%, Drenthe 6,9%.)
  • De toegevoegde waarde (762 miljoen euro)
  • Groningen: 3,6%, Friesland: (5,7%), en Drenthe: (5,1%)
  • Het aantal overnachtingen 2017 lager dan in Friesland en Drenthe: < 1,3% landelijk gemiddelde

In samenwerking met de GCC en andere verenigingen in de stad, is onder meer contact gezocht met Regio Groningen-Assen, Economic Board Groningen en Groningen Perspectief 2025 om een kwartiermaker aan te stellen die het toeristisch landschap vanuit ondernemersbelangen in de stad en provincie Groningen in kaart brengt en gezamenlijk met het Nationaal Bureau van Toerisme en brancheverenigingen de routekaart naar Groningen Toerisme Agenda 2030 ontwikkelt. Nadrukkelijk in samenwerking met en voor ondernemers. Natuurlijk worden in een dergelijk traject ook de onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen en de overheden niet vergeten.

Daarnaast heeft onlangs een presentatie bij het Nationaal Programma Groningen plaatsgevonden waarbij de kracht van Toerisme als economische kans is gepresenteerd maar ook als middel om leefbaarheid in de regio in stand te houden.

Tenslotte is bijgaande brief tezamen met het document over de Vrijetijdseconomie in de Provincie Groningen aan het Provinciebestuur gestuurd om Toerisme mee te nemen als relevante sector in het op te stellen collegeprogramma voor de Provincie Groningen.

Wanneer u vragen heeft of aan wilt sluiten bij de ontwikkeling laat het vooral weten via klaasholtman@me.com