Werkzaamheden Zernike terrein Enexis

Enexis netbeheer heeft WEST laten weten dat er ter hoogte van het Zernikeplein 17 in opdracht van Enexis Montage de komende periode werkzaamheden worden uitgevoerd aan 6 middenspanningskabels.

De werkzaamheden staan ingepland op:

  • Woensdag 24 juni 2020 van 7.30u tot 16.30u, kabel 800915. Deze zit tussen Hunzeborgh (Zernikeplein 23) en Hanzehogeschool (Zernikeplein 17). De netopening bij KVI (De Grazen 23) zal hiervoor worden gesloten. De gebruikers zullen tijdens deze werkzaamheden geen hinder ondervinden.
  • Donderdag 25 juni 2020 van 7.30u tot 16.30u, kabel 000779. Deze zit tussen Zernikelaan 1 en KVI (De Grazen 23). De netopening bij KVI (De Grazen 23) zal hiervoor worden gesloten. De gebruikers zullen tijdens deze werkzaamheden geen hinder ondervinden.
  • Vrijdag 26 juni 2020 van 7.30u tot 16.30u, kabel 000636. Deze kabel komt van Meteoorstraat 2. Deze kabel ligt op eind en wordt niet door gebruikers gebruikt.
  • Woensdag 1 juli van 7.30u tot 16.30u, kabels 000802 en 000803. Deze kabels zitten tussen Bloemsingel en Tycom Datacenter (Zernikelaan 16). Beide kabels gaan gelijktijdig uit. Dit wordt gecombineerd met onderhoudswerkzaamheden aan de middenspannings installatie van Tycom Datacenter. Hierdoor dient Tycom Datacenter op eigen voorziening te draaien. Dit is doorgesproken met Peter Bottema, de verantwoordelijke persoon bij Tycom Datacenter.
  • Medio augustus van 7.30u tot 16.30u, kabel 806517. Deze kabel zit tussen Zernikelaan 1 en Datacenter Bytesnet (De Bunders 1) Tijdens deze werkzaamheden zal Bytesnet op eigen voorziening moeten draaien. De exacte dag dient nog vast gelegd te worden met Bytesnet.