Werkzaamheden Winschoterdiep

De Combinatie Herepoort werkt de komende tijd bij het Oude Winschoterdiep. Lees hier de informatiebrief die Aanpak Ring Zuid hierover heeft gestuurd aan de omwonenden.

Brief Aanpak Ring Zuid d.d. 9 april 2020

Geachte heer/mevrouw,

De komende maanden werkt Combinatie Herepoort bij u in de omgeving aan de bouwkuip voor de verdiepte ligging. De werkzaamheden concentreren zich rond het Oude Winschoterdiep, het Winschoterdiep (rijbaan) en de H.L. Wichersstraat en bestaan onder andere uit het dempen van het Oude Winschoterdiep, het slopen van oude delen van de zuidelijke ringweg en het intrillen van damwandplanken. In deze brief leest u meer over de werkzaamheden die in april van start gaan.

Bereikbaarheid

In de week van maandag 6 april gaat Combinatie Herepoort van start met voorbereidende werkzaamheden, waaronder het verplaatsen van de lage fietspaaltjes aan het (Verlengde) Winschoterdiep. Door deze paaltjes iets noordelijker te plaatsen blijven de afvalvoorziening en de woningen op de hoek van de H.L. Wichersstraat bereikbaar voor autoverkeer. Op dinsdag 14 april om 07.00 uur sluit de noord-zuidverbinding Winschoterdiep voor het autoverkeer. Dit betekent dat autoverkeer niet meer onder de zuidelijke ringweg door kan rijden. Aan de zuidkant blijft het Winschoterdiep tot Enexis bereikbaar. Aan de noordkant blijven de Europaweg, Meeuwerderbaan en Winschoterdiep verbonden. De afsluiting is nodig om ruimte te creëren voor de bouwkuip en geldt voor meerdere jaren. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de bouw van de verdiepte ligging wel onder de ringweg passeren.

Start werkzaamheden april 2020

Tot eind april gaan we onder andere de voorbereidingen treffen voor het dempen van een deel van het Oude Winschoterdiep. Dit doen we op doordeweekse dagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur. In deze brief beschrijven we de werkzaamheden tot eind april.

Werkzaamhedenoverzicht

Hieronder ziet u een overzicht van de werkzaamheden en mogelijke hinder het gebied van geluid en verkeer.

6 tot 10 april

Verplaatsen fietspaaltjes (Verlengde) Winschoterdiep

14 tot 24 april

Voorbereidende werkzaamheden demping Oude Winschoterdiep

Vanaf 14 april 07.00 uur

Noord-zuidverbinding Winschoterdiep onder ringweg afgesloten voor autoverkeer

28 april tot 8 mei

  • Dempen deel van Oude Winschoterdiep
  • Grondtransporten en gebruik van machines
  • Het aantrillen van grond kan trillingen veroorzaken
  • Ivm grondtransporten westzijde onderdoorgang Winschoterdiep afgesloten voor fietsers en voetgangers. Omleidingsroute van en naar De Linie.
  • Digitaal spreekuur
  • Graag hadden wij u als omwonenden persoonlijk geïnformeerd over deze werkzaamheden. Door de coronamaatregelen kunnen wij geen informatiebijeenkomst organiseren. Om toch uw vragen te beantwoorden, houden we op donderdag 16 april tussen 19.00 uur en 21.00 uur een digitaal spreekuur. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.aanpakringzuid.nl/winschoterdiep.

Aanmelden kan tot en met woensdag 15 april.

Vragen en klachten

De werkzaamheden en data zijn onder voorbehoud. Meer informatie over deze werkzaamheden en de actuele planning: www.aanpakringzuid.nl/uitvoering/actuele-werkzaamheden. Met vragen of klachten kunt u terecht bij het Loket Verkeer en Werkzaamheden, (050) 367 89 89 of loketverkeer.werkzaamheden@groningen.nl of via de website www.aanpakringzuid.nl. Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief Zuiderplantsoen of blijf op de hoogte via ons SMS-service. Meer informatie en aanmelden: www.aanpakringzuid.nl/aanmelden.

Met vriendelijke groet,

Bert Kramer
Omgevingsmanager Combinatie Herepoort