Werkzaamheden verbreding afritten Zernike Campus Ring Noord

Verbreding afritten Zernike Campus Ring Noord
Van 18 tot en met 23 maart vinden er werkzaamheden plaats op de afritten Zernike Campus op de Ring Noord. De afritten worden gedurende die week beurtelings afgesloten tussen 9.00 en 16.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de eerstvolgende afritten.

Hinder
Van 18 t/m 20 maart 2019 wordt afrit Zernike Campus aan de kant van Zernike afgesloten tussen 9.00 en 16.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de eerstvolgende afrit de Professor Uilkensweg. De oprit naar de Ring is open voor verkeer.
Van 21 t/m 23 maart 2019 wordt afrit Zernike Campus aan de kant van Paddepoel afgesloten tussen 9.00 en 16.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via de eerstvolgende afrit en de Professor Uilkensweg. Indien de werkzaamheden bij de afrit aan de kant van Zernike meevallen, wordt hier mogelijk op woensdag 20 maart gestart. De oprit naar de Ring is open voor verkeer.

Werkzaamheden
Ter voorbereiding van de verbreding van de afritten wordt de fundatie vast aangelegd en de verlichting verplaatst. De daadwerkelijke verbreding van de afritten vindt komende zomer plaats. Tot die tijd kan de ondergrond inklinken, waardoor de nieuwe weg niet verzakt.

Herinrichting Zernikelaan
De werkzaamheden maken deel uit van de herinrichting van de Zernikelaan. Gemeente Groningen, Hanze Hogeschool en de RUG werken samen aan de verbetering van de verkeerssituatie en uitstraling van de Zernikelaan. Zij investeren fors in de verblijfskwaliteit en de verkeersveiligheid waarmee de sfeer en uitstraling van de Zernike Campus een boost krijgen. Komende zomer wordt gewerkt aan de aansluiting op de Ring en de entree van de campus.