Week van de Veiligheid

In het kader van de Week van de Veiligheid organiseert het Servicepunt Detailhandel volgende week in opdracht van onder andere de Groningen City Club en Bedrijvenvereniging WEST allerlei activiteiten. Zo wordt er onder meer een Veiligheidsapp gelanceerd in enkele straten in de binnenstad.

Het doel van de Week van de Veiligheid is het bewust maken van ondernemers en bewoners van het belang van veiligheid en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan een veiliger woon-, werk- en leefomgeving. In Groningen worden er tijdens deze week allerlei activiteiten georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder de politie, brandweer en de gemeente Groningen. Namens de Groningen City Club en Bedrijvenvereniging WEST organiseert het Servicepunt Detailhandel dit jaar een tweetal van deze activiteiten voor de detailhandel.

Op dinsdagavond, 10 oktober, staat er een veiligheidstraining op het programma. Deze Winkeldiefstalpreventietraining is bedoeld voor ondernemers in Groningen en heeft als doel het vergroten van de veiligheid in de eigen onderneming. De training wordt gegeven door het Groningse bedrijf Andriessen, dat gespecialiseerd is in criminaliteitspreventie. Ter voorbereiding zijn enkele bezocht met een verborgen camera om ze te testen op veiligheid. Tijdens de training worden de resultaten daarvan besproken.

Veiligheidsapp voor ondernemers
Ook op dinsdag 10 oktober wordt in de Conceptstore Holtbar een Veiligheidsapp gelanceerd die op 13 november van dit jaar definitief in gebruik wordt genomen. Eén van de terugkerende onderwerpen in de Week van de Veiligheid is de veiligheid in met name kleinere winkels. De ervaring leert dat vooral kleine (zelfstandige) ondernemers geen gebruik maken van bijvoorbeeld camera’s of andere voorzieningen die de veiligheid ten goede komen. Het zijn ook vaak deze winkels waar men over het algemeen alleen of met enkele personen in de winkel staat.

De app die gelanceerd gaat worden, is ontwikkeld door ondernemer Daan Haitsma van allmedia4 you. De app kent een aantal eenvoudige buttons waarmee omliggende ondernemers en hun eventuele medewerkers gealarmeerd kunnen worden in geval van calamiteiten. Het gaat hierbij om de inzet van bijvoorbeeld de politie of ambulance.

De app wordt vooralsnog eerst gelanceerd in de ‘Vier Straatjes’, de Stoeldraaiersstraat, de Oude Kijk in ’t Jatstraat, de Zwanestraat en de Grote Kromme Elleboog. Na een eerste inventarisatie werd al snel duidelijk dat er veel animo is voor deze app. Met nog een week te gaan hebben de eerste 50 ondernemers zich reeds aangemeld.

De Groningen City Club biedt ondernemers een halfjaarabonnement aan. Na dit half jaar zal de app worden geëvalueerd en dan wordt ook bekeken of er voldoende animo is om de app langer in te zetten