Verslag gebiedsbijeenkomst Martini Trade Park 28 juni 2022

Om de aanpak van de gebiedsvisie “Werken in Stadspark’ verder kracht bij te zetten is, in samenwerking met Bureau Buitendienst en Buenaparte, als eerste daad bij de entree van de parkeergarage van Martiniplaza een zitelement en versiering van het ‘parkeerhuis’ gerealiseerd . In aanwezigheid van een twintigtal ondernemers en pandeigenaren zijn op 28 juni deze nieuwe houten zitelementen met bloembakken bij de parking op het Martini Trade Park ‘Parkly’ feestelijk en officieel in gebruik genomen. De lijn van ontwerp hopen de initiatiefnemers (Martiniplaza, Gemeente Groningen en WEST) terug te zien in de verdere aanpak van het gebied; prettig verblijven, kleurrijk, informatief en groen! De opening van Parkly is de start voor de verdere ontwikkelingen in het gebied.

MartiniPlaza neemt regie parkeergarage en verder

Willem de Kok, directeur Martini Plaza, benadrukt de urgentie om het gebied te upgraden. Om eenheid in het gebied te brengen voor wat betreft de aankleding en kwaliteit, zal Martinplaza haar panden een upgrade geven, maar is ook de hulp van ondernemers en eigenaren nodig. Martiniplaza verstevigt haar positie; aan het einde van het jaar starten de werkzaamheden voor de realisering van een daghoreca aan de zuidzijde van het pand. De modernisering van het pand is in volle gang en ook de verduurzaming heeft de nodige aandacht. Het MartiniTrade Park is aangemeld als gebied dat als pilot dient voor energietransitie. Er is een onderzoek opgestart naar het huidige gebruik en de ambitie voor de komende 5 jaar. Naast de oplossing per pand wordt onderzocht welke collectieve voorzieningen gaan helpen. Denk hierbij aan aardwarmte, batterij opslag of kabelsharing. Ondernemers en pandeigenaren worden gevraagd mee te werken aan dit onderzoek.

Gemeente ontwikkelt door

Erik Hamhuis, projectleider van de Gemeente Groningen, neemt de aanwezigen mee in de ontwikkelingen rondom het Stationsgebied. De hoofdingang wordt de komende jaren naar de Parkwegkant verplaatst en er komt een doorgaande fietsverbinding naar het Centrum. Hierdoor wordt de optische afstand tot het Centrum verbeterd. Ook in de looplijnen wordt gewerkt aan een soort groene loper verbinding van de Parkweg naar het Stadpark met een doorsteek naar het MartiniTrade Park. Daarnaast worden de parkeer- en verbindingsmogelijkheden van de Leonard Springerlaan bestudeerd.

Visie Stadspark

Nu de visie Stadspark is vastgesteld en er ook middelen zijn vrijgemaakt, wordt door de Gemeente ingezet op kwaliteitsverbeteringen in de breedste zin des woords. Er is een adviescommissie Stadspark in het leven geroepen, bestaande uit bewoners, eigenaren, ondernemers en sportbeoefenaars, waar Klaas Holtman namens ondernemers zitting in heeft. Deze commissie zal de gemeente adviseren bij verdere inrichting en beheer van het Stadpark.

Verbouwing Ringweg blijft voorlopig veel overlast geven, Leonard Springerlaan afgesloten!

Kirsten Smit, manager Bestuurlijke Zaken en Communicatie Aanpak Ring Zuid, neemt de aanwezigen mee in de ontwikkelingen rondom de werkzaamheden Ring Zuid. Deze zomer zullen afwisselend op- en afritten – tijdelijk – afgesloten worden. Om de bouw van de ongelijkvloerse Ring ter hoogte van de Leonard Springerlaan te kunnen realiseren, zal de Leonard Springerlaan van oktober tot maart afgesloten worden en tijdelijk een doodlopende weg worden. Het verkeer wordt omgeleid via de Paterswoldseweg. Daarna wordt het Vrijheidsplein aangepakt. Deze werkzaamheden zullen langdurige impact hebben op de bereikbaarheid van MartiniTradePark. Het is van belang om bewoners op en bezoekers aan het gebied hierover te informeren Op de website van Groningen Bereikbaar zijn vele tips en een zogenaamde ‘Slimme kaart’ te vinden. Tip is om deze bij te voegen in bijvoorbeeld een emailhandtekening. Martiniplaza voorziet haar bezoekers van extra servicemails en zet parkeerwachters in om haar bezoekers de weg te wijzen. Afgesproken wordt dat Martiniplaza haar evenementenagenda zal delen, zodat de ondernemers in het gebied weten wanneer extra drukte verwacht kan worden.
Overigens is het mogelijk om per bedrijf een advies te ontvangen over de wijze waarop mobiliteitsproblemen kunnen worden opgelost. Belangstellenden kunnen zich melden bij verenigingsmanager Erwin Mulder.

Afsluitend

Ten slotte roept Klaas Holtman de aanwezigen op om, voor zover dat nog niet het geval is, lid te worden van Bedrijvenvereniging WEST voor slechts EUR 150 per jaar. Op deze manier kan WEST betrokkenen goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het gebied. Onder het genot van een biertje en bitterbal wordt nog gezellig nagepraat in het restaurant van My Office, het lijkt erop dat na lang praten er nu ook echt wat staat te gebeuren in MartiniTradePark.

Meer informatie en links

Verkeerssituatie MartiniTrade Park
Ook dit jaar vinden er in en rond de zomer weer verschillende werkzaamheden plaats waar wegafsluitingen voor nodig zijn. Zo is Ring Zuid tussen Europaweg en Euvelgunne zeven weken dicht. Ook bij de A28 ondervindt het autoverkeer in en rond de zomervakantie hinder. In de periode oktober – maart is de Leonard Springerlaan tijdelijk een doodlopende weg. Meer informatie is te vinden op de site van Groningen Bereikbaar

De actuele verkeerssituatie en wegafsluitingen vind je terug in de ‘slimme kaart‘. Tip: neem deze link op in je emailhandtekening om bezoekers de weg naar je bedrijf gemakkelijk te laten vinden.

Lidmaatschap WEST
Voor EUR 150 per jaar ben je lid van Bedrijvenvereniging WEST. Zo kan WEST alle betrokkenen goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Lid worden