Verslag gebiedsbijeenkomst Corpus den Hoorn, 1 juli 2022

Op 1 juli heeft, tijdens het Kroton WEST Beachvolleybaltoernooi 2022, de vervolgbijeenkomst over de ontwikkelingen op Corpus den Hoorn plaatsgevonden. Terwijl 50 teams op het strand bij Kaap Hoorn vooral vierden dat ze elkaar weer op een sportieve wijze konden ontmoeten, zijn de aanwezige ondernemers onder voorzitterschap van Klaas Holtman, bijgepraat. Zo is onder andere gesproken over de dreigende netcongestieproblematiek bij de energietransitie en de aankomende verdere overlast in het gebied rondom de bouw van de Ring.

De door de Gemeente toegezegde gebiedsvisie is nog niet vrijgegeven in afwachting van de resultaten van een verkeerskundig onderzoek. De verwachting is dat deze visie in Q3 2022 ter inspraak wordt voorgelegd.

Namens de Gemeente Groningen presenteerde projectmanager energietransitie, Eppie Sylvius, de meest recente inzichten rondom de dreigende netcongestie. Daarbij werd in het bijzonder stil gestaan bij de Provincie en Gemeente Groningen. De behoefte van de gebruikers en de mogelijkheden van de netbeheerders liggen momenteel te veel uit elkaar, waardoor elders in Nederland al geen nieuwe aansluitingen meer worden afgegeven. Op initiatief van de gemeente Groningen is ‘Groningen Stroomt Door’ gestart. Dit is een samenwerking van ondernemers, netbeheerder en de gemeente Groningen dat kijkt naar maatwerkmogelijkheden per gebied , waarbij naast netaansluiting ook wordt gekeken naar batterij-inzet, opzet van collectieve gebied coöperaties of slimme data- en netoplossingen.

Naast het probleem van de netcongestie wordt ook gekeken naar hergebruik van warmte, de impact van CO2 uitstoot en neutraliteit. Deze problematiek is actueel in Leeuwarden, waar de Hanzehogeschool/EnTranCe momenteel ervaring opdoet. De Gemeente Groningen wil samen met WEST een project financieren om gezamenlijk met een team van de Hanzehogeschool een inventarisatie te maken over het huidige en ook toekomstig gewenste stroomverbruik van ondernemingen. Tevens wordt gekeken naar waar de piekmomenten/ behoefte ligt en hoe er kan worden voldaan aan de toekomstige vraag. Naast eigen mogelijkheden bij bedrijven worden collectieve slimme oplossingen gepresenteerd. Sylvius en Holtman zullen in Q3 met een concreet voorstel komen en roepen ondernemers op hieraan mee te werken.

Gerwin Lenten nam namens Aanpak Ring Zuid/Groningen Bereikbaar de aanwezigen mee in de ingrijpende verbouwingen rondom de ombouw van de Ring die komende maanden plaats zullen vinden. Ook voor het gebied Corpus den Hoorn gaat dit de komende tijd grote impact hebben. Deze zomer staan er diverse afsluitingen van op- en afritten gepland. Vanaf oktober is de Leonard Springerlaan tijdelijk gesloten voor verkeer van en naar de Ring en ook van en naar het Vrijheidsplein zullen beurtelings op- en afritten worden gesloten. Ondernemers wordt vooral opgeroepen de check voor vertrek app van Groningen Bereikbaar te gebruiken. Daarnaast wordt ondernemers gevraagd om zoveel als mogelijk maatregelen te nemen om duurzaam vervoer te stimuleren. Helma Krekels, voorheen werkzaam geweest bij Groningen Bereikbaar, geeft maatwerkadviezen aan bedrijven en instellingen. Zij heeft onder meer een opdracht bij het Martiniziekenhuis. Helma is gevraagd om een aanbieding te doen bij overige bedrijven op WEST. De eerste 7 bedrijven die gebruik willen maken van het aanbod van de Oranje Krekel kunnen gebruik maken van een voucher regeling voor de eerste 2 dagdelen.

Gezamenlijk met het Martiniziekenhuis wil WEST Donkergroen een opdracht geven om de groenaanpak in Corpus den Hoorn verder op te pakken. Met Donkergroen en de Gemeente Groningen heeft verenigingsmanager Erwin Mulder inmiddels een schouw gedaan en wordt een voorstel uitgewerkt, ook deze plannen worden in Q3 gepresenteerd.

Afsluitend kunnen we concluderen dat er een hoop actuele onderwerpen gepresenteerd en benoemd zijn. In september zal een vervolgbijeenkomst plaatsvinden. De aanwezigen maakten graag gebruik van het bier-en-bitterballenaanbod waar ook de meeste teams van Kroton Beach de sportieve successen kwamen delen.

 

Meer informatie en links

Groningen Stroomt Door

Op initiatief van de gemeente Groningen is ‘Groningen Stroomt Door’ gestart. Dit is een samenwerking van ondernemers, netbeheerder en de gemeente Groningen dat kijkt naar maatwerkmogelijkheden per gebied , waarbij naast netaansluiting ook wordt gekeken naar batterij-inzet, opzet van collectieve gebied coöperaties of slimme data- en netoplossingen. Meer informatie: factsheet Groningen Stroomt Door.

Ledenaanbieding duurzame mobiliteit

Voor leden die aan de slag willen met duurzame mobiliteit, worden de eerste twee gesprekken met Helma Krekel van De Oranje Krekel door WEST aangeboden, daarna wordt op basis van uurtarief een maatwerkofferte opgesteld. Dit geldt voor de eerste 7 bedrijven dus wees er snel bij! Meer informatie en aanmelden