Van Martini Trade Park naar Werken in het Stadpark, verslag van de bijeenkomst op 7 februari 2022

Aanleiding

Dit betreft een verslag van de digitale bijeenkomst van 7 februari jl. Naast Willem de Kok (MartiniPlaza) waren de nieuwe projectmanager van de Gemeente Groningen, Erik Hamhuis, en 25 ondernemers aanwezig. Zoals u weet is Martini Trade Park is een belangrijke motor van de Groningse economie. Op Martini Trade Park werken zo’n 3.000 mensen. Al langere tijd zijn er gesprekken gaande met WEST (namens huurders en pandeigenaren) en de gemeente Groningen om het gebied een upgrade te geven. Naast beter vindbaar- en bereikbaarheid van de bedrijven, een beter parkeersysteem en vooral een leuker en veiliger gebied. Inmiddels is daar ook aandacht bijgekomen voor de energieopgaves van deze tijd, energieopwekking en laadpalen. Om aan te geven dat er gewerkt wordt aan deze veranderingen is een nieuwe huisstijl en naam bedacht: Werken in het Stadpark.

Om alle ontwikkelingen te presenteren heeft WEST onlangs een speciale editie van de Groninger Ondernemers Courant verspreid. Deze krant is beschikbaar en verspreid aan ondernemers en pandeigenaren. Daarnaast is ook via een artikel in de Groninger Ondernemers Courant het e.e.a. gecommuniceerd. WEST verwacht dat u mee wilt denken en doen om van ‘Werken in Stadspark’ een toekomstbestendig kantorengebied te maken. Wanneer u de krant niet ontvangen heeft ontvangen dan kunt u de krant hier downloaden. Ook kunt u extra papieren exemplaar aanvragen via: secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl

Toekomst Martiniplaza
Willem de Kok geeft aan dat ook MartiniPlaza volop meebeweegt met de ontwikkelingen in het gebied om een bezoek aan het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken. MartiniPlaza richt zich op de productlijnen Topsport, Theater, Events en Congressen en maakt plannen om de horecavoorzieningen te verplaatsen naar de zuidkant van het pand. De productlijnen worden prominent ontwikkeld, wat ook weer gevolgen zal hebben voor de inrichting van het gebied en het vastgoed. Naast uitstraling zijn bereikbaarheid en langer verblijf in het gebied doelstellingen van Martini Plaza.

Gemeentelijke betrokkenheid
Erik Hamhuis is aangetrokken om de plannen en visies op het gebied te vertalen naar concrete acties. De functie en inrichting van de Leonard Springerlaan is een van de uitdagingen voor de herinrichting van het gebied. Naast een belangrijke doorstroomfunctie zijn er wensen om de Leonard Springerlaan in te richten als verblijfsgebied. Verkeersluw maken is daarom niet mogelijk, maar wel zal gekeken moeten worden naar veilige oversteken e.d. De aansluiting naar het Stadpark komt terug alsmede de aansluiting bij de nieuwe ingang van het Hoofdstation.

Herinrichting MTP
Jorrit Albers van Bureau Buitendienst, bureau voor ruimtelijke ordening, laat zien dat de herinrichting van het gebied volgens ‘Fins voorbeeld’ zal plaatsvinden. Beton en asfalt maken plaats voor meer groen, hout en sportfaciliteiten op het parkeerdek. De eerste fysieke resultaten zijn straks te zien bij de parkeerautomaat en de ingang van de parking. Hier worden in april banken, plantenbakken en informatieborden geplaatst. Er wordt gestreefd naar minder parkeerhoven en een uniform parkeertoegangssysteem en betere  bewegwijzering. Voor de herinrichting van de parkeerplaatsen zullen concrete plannen worden gepresenteerd. Rianne Westerveen van Cushman & Wakefield is gevraagd de plannen te bespreken met de afzonderlijke pandeigenaren.

Toewerken naar collectieve verduurzaming
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de duurzaamheidsagenda, is er in het gebied nog wel wat winst te behalen. Op het gebied van mobiliteit, denk aan deelvervoer en laadpalen, is nog weinig ingezet. PWC werkt met pandeigenaren aan een plan ‘Road to Paris’ en biedt aan deze methodiek te delen.  Er zal met pandeigenaren een onderzoek gestart worden naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld los van het gas te komen, zon op daken of inzet parkeerfaciliteit voor zonnepanelen, isolatie enz. Het is hierbij van belang dat pandeigenaren samenwerken met de pandgebruikers. PWC nodigt graag ondernemers uit om gezamenlijk stappen te zetten! Het aanbod wordt graag geaccepteerd door Klaas Holtman, die met Groningen werkt Slim en de Hanzehogeschool ook onderzoekscapaciteit aanbiedt.

Binnenkort worden deelnemers uitgenodigd om mee te doen in deze oriëntatie en zal een kerngroep worden geformeerd om afstemming te zoeken over hoe we gezamenlijk de juiste stappen kunnen zetten. Heeft u interesse, laat het ons vooral weten via een email naar secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl.

Bedrijvenvereniging WEST: alleen ga je sneller, samen kom je verder

WEST merkt veel mutaties in pandeigenaren in het gebied, wat het voor de Bedrijvenvereniging soms moeilijk maakt om de juiste personen van informatie te voorzien. Een lidmaatschap van de vereniging wordt van harte aanbevolen om georganiseerd en gezamenlijk op te kunnen trekken. Bent u nog geen lid? We informeren u graag over de voordelen en mogelijkheden.

Vervolgsessie in april 
Klaas Holtman wil voortgang maken met de plannen en wil ondernemers, medewerkers en eigenaren graag betrekken en op de hoogte houden. WEST zal hiervoor korte bijpraatsessies organiseren. De eerstvolgende vindt plaats rond de oplevering van de banken en plantenbakken, medio april.

Download speciale GROC editie Martini Trade Park

Martini Trade Park