Van de voorzitter: minder bereikbaar en toch gastvrij

Op woensdag 29 november jl. hebben een groot aantal organisaties en bedrijven de samenwerking herbevestigd tijdens een ontbijtbijeenkomst van Groningen Bereikbaar. De eerste stukken van de Zuidelijke Ringweg zijn inmiddels opengesteld en regelmatig gaan er complimenten naar de bouwcombinatie. Komend halfjaar wordt beetje bij beetje de tunnelbak opengesteld en wordt de tijdelijke T-splitsing afgebroken, zodat Groningen eindelijk een stoplichtvrije doorgang heeft over de Zuidelijke Ring. Een forse klus met vele afsluitingen en omleidingen. Kijk voor de details vooral op de website www.groningenbereikbaar.nl In september wordt de snelweg vrijgegeven voor het verkeer en gaat de aannemer aan het werk met het weghalen van tijdelijke wegen en verfraaiing van de omgeving.

Tot september 2024 blijft Groningen alleen bereikbaar wanneer we er met elkaar in slagen om het autoverkeer op de ring fors te beperken. Dat kan wanneer we net als de Gasunie vergaderingen buiten Groningen plannen, wanneer er eerst thuis wordt gewerkt en daarna naar het werk wordt gegaan, wanneer we ook met regenachtig weer op de fiets gaan, wanneer … vult u zelf maar in en kijk vooral op de tips op de website.

Maar ook willen we graag dat bezoekers en het winkelend publiek wel degelijk naar de winkels en naar events toekomt. Dat kan prima wanneer er goed gecommuniceerd wordt en wanneer de OV verbindingen en de P+R parkeerplaatsen goed gebruikt worden. Met Gastvrij Groningen zullen we ook in 2024 werken aan campagnes om bezoekers aan Groningen positief te verrassen en met een lach te verwelkomen. Elke bezoeker gaat hopelijk naar huis als ambassadeur van Groningen, een bereikbare en gastvrije stad waar veel te beleven valt.

Graag sluit ik af met de Wet van SinterKlaas, deze luidt “wanneer je niet vraagt wat je wilt zul je niet krijgen wat je toekomt”. Ik zou graag willen dat er in Groningen weer meer respect en waardering wordt uitgesproken voor ondernemers. Ondernemers die ondanks bovengenoemde stremmingen en ellende, gewoon wegen vinden om mensen te helpen en hun producten aanbieden. De schoonmaker die extra kilometers rijdt, de cateraar die vaak in de files staat. De aannemers die extra routes moet organiseren om materialen op de werkplaats te krijgen, de meubelmaker die rekening moet houden met vele werkzaamheden om maar wat te noemen.

U kunt ervan op aan dat WEST in gesprek blijft met allerlei organisaties en de gemeente om op een goede manier weer waardering te krijgen voor het ondernemerschap, zodat de ouderwetse rode loper weer wordt uitgelegd voor ondernemers. De manier waarop de reclamebelasting is ingevoerd heeft niet bijgedragen aan de beeldvorming en het respect voor ondernemers en ondernemingen. Gelukkig zijn we met de andere bedrijvenverenigingen en de gemeente daarover in gesprek, iedereen is het er over eens dat dat anders had gemoeten. Binnenkort hierover meer.

Ik wens u een goede decembermaand en goede zaken,

Klaas Holtman

Gerelateerde nieuwsberichten