Uitslag verkiezing schoonste winkelgebied van Groningen 2017

Onderzoek gebaseerd op ervaringen winkelend publiek

Overwinningsplein opnieuw schoonste winkelgebied Groningen

Jaarlijks organiseert Nederland Schoon de Schoonste Winkelgebieden Verkiezing. In Groningen kwam het Overwinningsplein dit jaar als winnaar uit de bus. Ook in 2015 was dit winkelcentrum het schoonste winkelgebied van Groningen. Met een 7,47 scoort het Overwinningsplein een halve punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

In totaal zijn 616 wijkwinkelgebieden beoordeeld. Dat gebeurde door bezoekers te vragen hoe schoon ze de winkelomgeving vonden. Gecombineerd met gegevens uit een meting naar de netheid van de winkelcentra, leverde dit een rapportcijfer op. Winkelcentrum Overwinningsplein eindigde dit jaar bovenaan als schoonste winkelgebied in de gemeente Groningen. Winkelcentrum Reitdiephaven en winkelcentrum Paddepoel werden nummer twee en drie.

Wethouder Joost van Keulen en Klaas Holtman, voorzitter van Bedrijvenvereniging WEST, overhandigden zondag 10 december een cheque ter waarde van € 3000,= aan de ondernemers. De prijsuitreiking was tijdens de Winterfair op het Overwinningsplein, een evenement dat de ondernemers dit jaar voor het eerst organiseerden.

Om schoon-initiatieven vanuit winkelgebieden te ondersteunen, stelt de gemeente de komende jaren extra geld beschikbaar. De gemeente draagt bij aan deze verkiezing, omdat een schoon winkelgebied de leefbaarheid en het winkelklimaat in onze stad verbetert. In 2016 was Winkelcentrum Hoogkerk lokaal de winnaar van deze verkiezing.