Uitnodiging Informatiebijeenkomst over werkzaamheden 2018

Uitnodiging Informatiebijeenkomst over werkzaamheden 2018 voor het bedrijfsleven

Beste genodigde,

Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse grote werkzaamheden aan wegen en spoor. Met name tijdens het Hemelvaartsweekend en het najaar wordt hierbij extra hinder verwacht op de weg en zijn er periodes waarin treinen niet rijden. Al een aantal jaren werken we met elkaar aan het goed bereikbaar houden van de stad tijdens de werkzaamheden. Nu één van de grootste projecten in uitvoering gaat en er aan diverse andere projecten wordt gewerkt is de gezamenlijke opgave om de stad bereikbaar te houden groter dan ooit. Tijdens een informatiebijeenkomst informeren wij het bedrijfsleven en alle andere betrokken partijen over de planning en de impact van de werkzaamheden in 2018 en gaan we in op de gezamenlijke opgave.

Houdt u zich binnen uw organisatie bezig met het thema bereikbaarheid (voor bijvoorbeeld klanten, bezoekers, medewerkers of logistieke processen) dan nodigen wij u van harte uit voor de informatiebijeenkomst op donderdagochtend 15 maart.

Programma
07.45 uur: Inloop

08.00 uur: Welkomstwoord

08.05 uur: Start plenaire programma
De werkzaamheden in 2018, de impact en de maatregelen

09.30 uur: Informatiemarkt met informatie over alle projecten in en rond Groningen en wat we samen kunnen doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken

10.00 uur: Themasessies

1. Hoe zorgen we dat bezoekers blijven komen
2. Logistiek
3. Hoe helpen we medewerkers slim te reizen en te werken
4. Onderwijs

11.00 uur: Einde programma

Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 15 maart van 08.00 tot 11.00 uur in de Oosterpoort (Trompsingel 27, 9724DA Groningen). De Oosterpoort is goed op de fiets te bereiken. Vanaf het hoofdstation is De Oosterpoort lopend bereikbaar of met buslijnen 5, 9, 73, 178 of 301. Parkeren is mogelijk in de naastgelegen Q-Park parkeergarage.

Aanmelden
Met deze bijeenkomst willen wij het bedrijfsleven zo goed en zo breed mogelijk informeren. Naast u zijn er wellicht andere personen in uw organisatie voor wie deze bijeenkomst van belang is (denk aan communicatie, HRM, facility management, etc.). We nodigen u van harte uit deze uitnodiging aan hen door te sturen. U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een e-mail te sturen naar info@groningenbereikbaar.nl. Wilt u hierbij ook aangeven of en welke themasessie u wilt bijwonen?

Graag tot ziens op donderdag 15 maart!

Met vriendelijke groet,

Paul de Rook, voorzitter Stuurgroep Groningen Bereikbaar
Wilko Huyink, directeur Groningen Bereikbaar