Uitnodiging gemeente Groningen – ontwikkelingen Corpus den Hoorn 4 december a.s.

Graag nodigen wij u uit voor een brainstormbijeenkomst op maandag 4 december aanstaande om 16.00 uur in het MartiniZiekenhuis.
Wij realiseren ons dat dit een drukke periode is en deze uitnodiging u laat bereikt. Toch proberen wij deze afspraak nog in december te plannen en hopen wij dat u in de gelegenheid bent om te komen, dan wel een vertegenwoordiger van uw bedrijf.

Het gebied Corpus den Hoorn (rondom het Martini Ziekenhuis) is een belangrijke werklocatie in de gemeente Groningen. Het gebied vervult met het ziekenhuis en kantorenpark een belangrijke rol in de regio. In de afgelopen jaren hebben zich in Corpus den Hoorn een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Zo is er nieuwbouw gerealiseerd (Certe, PRA Health Sciences en binnenkort de Huisartsenpost), hebben een aantal transformaties plaatsgevonden (aan de Damsport), en is de leegstand in het gebied afgenomen (maar nog wel relatief ‘hoog’ te noemen). De gemeente Groningen is aan het verkennen hoe de komende tijd de ALO-locatie kan worden ontwikkelt.

We zien richting de toekomst groeimogelijkheden voor o.a. de sectoren ‘Health’, “Welness” en ‘Sport’. Deze ontwikkeling kan het gebied een economische impuls (blijven) geven. Mogelijk dat de komende jaren de gehele zone rondom de Laan Corpus den Hoorn zich verder kan ontwikkelen richting een ‘gezondheidsboulevard’.

Graag praten wij met u, en een aantal andere ondernemers in het gebied, over de mogelijkheden om het gebied verder te versterken dan wel om de samenwerking tussen bedrijven waar mogelijk te versterken.

Bent u ook aanwezig op 4 december aanstaande? Aanmelden kan bij monique.koolman@groningen.nl Zij is telefonisch ook te bereiken via nummer 06-270 78 263. Wij stellen uw komst zeer op prijs!

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u van ons de agenda en deelnemende bedrijven/organisaties.

Ik dank u hartelijk voor uw moeite en graag tot ziens op 4 december aanstaande!

Met vriendelijke groet,

Jeroen Westendorp

Programmaleider Ruimtelijke Economie