Digitale Werkplaats voor ondernemers

Je bent een onder­ne­mer. Je bent voor­al bezig met je klan­ten. Hier­door ben je mis­schien min­der bezig met je web­si­te en de onli­ne vind­baar­heid van jouw bedrijf. Dat is zon­de, want een goed wer­ken­de en goed vind­ba­re web­si­te kan won­de­ren doen. Daar­om goed nieuws: na een suc­ces­vol­le eer­ste edi­tie, komt de Digi­ta­le Werk­plaats van Google […]