Strategie Werklocaties

De Gemeente Groningen heeft in haar Strategie Werklocaties een nieuw beleidskader opgesteld met voornemens van een nieuwe strategie op het gebied van bedrijventerreinen en kantoorlocaties. In de hiernaast staande ‘Strategie Werklocaties’ geeft de gemeente aan hoe zij de groei van werk een ruimtelijk plek zou willen bieden, waarbij duurzame verstedelijking het uitgangspunt is.

WEST herkent een groot deel van haar inbreng in het voorbereidende traject van de aangeboden visie en ziet het als haar belangrijkste taak om contact met gebruikers en eigenaren van bedrijfspanden te onderhouden en positief bij te dragen aan het versterken en verbeteren van het vestigingsklimaat in Groningen. Middels bijgaand schrijven zal WEST reageren op de door de gemeente aangeboden ‘Strategie Werklocaties’.

Beleidskader voor ruimtelijk faciliteren van werk

Download Strategie Werklocaties, Gemeente Groningen

Reactie WEST op Strategie Werklocaties 2021 (concept)