Reactie op voorstel invoering nieuwe belasting

Het Groningse bedrijfsleven laat weten verbijsterd te zijn over het voornemen van de gemeente Groningen om per 1 januari 2024 reclamebelasting in te voeren. WEST heeft in een gezamenlijke brief aan het college van B en W tezamen met VNO NCW MKB Noord, de overige 5 Groningse bedrijvenverenigingen en KHN om opheldering gevraagd.  “Met de invoering van reclamebelasting zijn ondernemers wederom de dupe.”

“Ondernemers zorgen voor economische groei en welvaartsontwikkeling en nemen vaak het voortouw bij activiteiten en ontwikkelingen. De belastingdruk bij (MKB) ondernemers in onze gemeente is erg hoog, zeker in de nasleep van de wereldwijde coronapandemie. Met de invoering van reclamebelasting zijn ondernemers wederom de dupe!”, zo stelt het verenigde bedrijfsleven in een verklaring.

VNO NCW MKB Noord, de bedrijvenverenigingen Zuidoost, WEST, Haren, VBNO, de GCC, Ondernemend Ten Boer en Koninklijke Horeca Nederland hebben een gezamenlijke brief gestuurd aan het college van B & W. De partijen willen onder meer weten waarom er geen overleg met het bedrijfsleven heeft plaatsgevonden, en of de invoering van de belasting een manier is grootschalige reclame-uitingen tegen te gaan of juist een manier om extra inkomsten te genereren.

De ondertekenaars van de brief hebben de gemeente uitgenodigd om op korte termijn een constructief gesprek te voeren over mogelijke oplossingen.

Bron: Groninger Ondernemers Courant

Meer informatie

Lees hier de volledige brief namens Ondernemend Groningen

Lees hier over het vervolggesprek dat heeft plaatsgevonden op 31 mei 2023