Pilot parkeren P3 en P4 Campus Groningen

Op de Campus ontstaan bij P3 met enige regelmaat opstoppingen voor de slagboom en in het verlengde daarvan Blauwborgje. Een onveilige en onwenselijke situatie. Analyse van de Hanze leert dat de opstoppingen vooral veroorzaakt lijken te worden door het gemengde gebruik van P3 en P4: kaarthouders Hanze en RUG, personen die betaald willen parkeren en gasten. Om die reden wordt het Hanze gebruik van P3 en P4, als pilot, gedifferentieerd. Voor de RUG verandert er niets. Ook in het totaal aantal parkeerplekken, gebruikersgroepen et cetera verandert niets. Enkel de verdeling van de gebruikersgroepen over P3 en P4 wijzigt.

Vanaf 4 december wordt P3 gebruikt voor kaarthouders Hanze en RUG en aangemelde gasten Hanze en RUG. P4 wordt vanaf dat moment gebruikt voor kaarthouders RUG, aangemelde gasten en betaald parkeren. Betaald parkeren is daardoor vanaf 4 december niet meer mogelijk op P3 en kaarthouders van de Hanze kunnen dan niet meer parkeren op P4.

De pilot duurt 3 maanden, dus tot begin maart. Op basis van de resultaten wordt het vervolg bepaald. Voor eventuele vragen kun je terecht bij de afdeling parkeerbeheer van de Hanze, via parkeren@org.hanze.nl

afbeelding parkeren hanze

Gerelateerde nieuwsberichten