Op de fiets langs de Ring

Op 28 oktober jl. heeft een aantal leden van WEST kunnen zien hoe de ombouw van de Ring vordert

De ombouw van de zuidelijke ringweg is voor Groningen een belangrijk project om de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid voor de toekomst veilig te stellen. Deze operatie gaat gepaard met de nodige overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers aan de stad. Door de samenwerking met Groningen Bereikbaar en Gastvrij Groningen wordt geprobeerd de overlast zoveel als mogelijk te voorkomen en de communicatie over de werkzaamheden zo goed mogelijk te verzorgen. Met het actieprogramma Gastvrij Groningen zetten we in op een gastvrij onthaal van bezoekers ten tijde van hinder door werkzaamheden aan weg en spoor.

De planning is dat het project in 2024 klaar is. De aannemerscombinatie, WEST en Groningen Bereikbaar  hebben onlangs aan een aantal leden laten zien wat er tot op heden allemaal gebeurd is en welke stappen er nog gezet worden in de komende periode. Gestart werd bij de maquette, waarna het gezelschap onder begeleiding van een gids is bijgepraat bij een tweetal uitkijkpunten langs de Ring. Een leuke informatieve fietstour dat zeker nog eens herhaald gaat worden.

Wil je graag een uitnodiging ontvangen voor de volgende keer? Stuur dan een email aan: secretariaat@bedrijvenverenigingwest.nl

Gerelateerde nieuwsberichten