Onveilige situaties en vervuiling doorgeven met de app ‘Slim melden’

Voortaan kun je onveilige situaties en vervuiling van openbare ruimten en terreinen direct bij de gemeente melden met de app ‘Slim melden’. De BBOG sprak met Bas Plaut, projectleider ‘Slim melden’ die de zorg heeft voor een optimale werking van het systeem. Download de app en ontdek hoe u als ondernemer kunt bijdragen aan een schoon en veilig bedrijventerrein.

Direct melden

Het is altijd slim om onveilige situaties en vervuiling in de openbare ruimte bij de gemeente te melden. Dat doen we al zo veel mogelijk bij de collectieve surveillance die beveiligingsbedrijf CRUON voor ons op de bedrijventerreinen verzorgt. Maar die 6 auto’s met surveillanten zien niet alles. En vaak is het direct melden van ‘ongerechtigheid’ het meest direct en efficiënt. Dat kan tegenwoordig heel eenvoudig met de App Slim melden van de gemeente, voor zowel android als apple smartphones en tablets. We spreken met Bas Plaut, projectleider ‘Slim Melden’ die de zorg heeft voor een optimale werking van het systeem van ‘slim melden’. Het is een tamelijk complex gebeuren waarin veel verschillende organisatieonderdelen en mensen moeten samen werken

Wat gebeurt er met uw melding

De app maakt gebruik van de oren en ogen van burgers en bedrijven in de gemeente Groningen die ‘ongerechtigheden’ in de openbare ruimte constateren. Met de app kun je terstond en ter plekke melden wat er mis is. De app bepaalt, als je dat wilt, automatisch de locatie. Een foto (liefst met omgeving) is zo gemaakt en met het invullen van enkele eenvoudige gegevens en een druk op ‘knop’ is de melding gedaan. De melding komt centraal binnen; de gemeente regelt verder de acties die moeten worden verricht. Dat betekent registratie van de melding, inschakeling van de uitvoering om het probleem op te lossen, terugkoppeling van wat er met de melding gaat gebeuren en vervolgens wat er is gedaan. Tijdens kantooruren wordt direct actie ondernomen en personen en organisatieonderdelen aan elkaar gekoppeld. Alle meldingen komen terecht in een groot overzicht zodat de gemeente inzicht krijgt in aantallen en soorten van problemen in de openbare ruimte en de locaties. Het overzicht is daarna weer input voor de gemeentelijke organisatie voor de planning en de uitvoering.