Ondernemers Helpman, Overwinningsplein en De Wijert bijgepraat over bereikbaarheid.

Ondernemers uit de winkelcentra Helpman, Overwinningsplein en De Wijert zijn op 20 maart bijgepraat over de naderende werkzaamheden in het kader van de aanpak van de zuidelijke ringweg.

‘En dat was een nuttige bijeenkomst! Al ben ik niet zo bang voor eventuele overlast, daar ontkom je nu eenmaal niet aan. En bovendien biedt dat ook weer nieuwe kansen, want ik denk dat inwoners van Groningen – Zuid straks minder snel de A7 over steken en dus meer in de wijk en dus bij onze winkelcentra zullen blijven. Wij denken graag in kansen!’, aldus Rien Willems van AH de Wijert. Lees verder voor een verslag van deze avond.

De stad Groningen gaat in de komende jaren flink op de schop. Met de aanpak van de Zuidelijke Ringweg zal de stad ook in de toekomst optimaal bereikbaar zijn. Dat dit gepaard gaat met overlast mag duidelijk zijn, maar dat je zelf invloed kunt hebben op de impact die deze werkzaamheden hebben op je onderneming, kwam maandagavond duidelijk naar voren tijdens een diner voor de besturen en ondernemers in de wijken Helpman, Overwinningsplein en de Wijert.

Het Servicepunt Detailhandel organiseerde in opdracht van Bedrijvenvereniging WEST en in samenwerking met Groningen Bereikbaar een diner, met als doel ondernemers en medewerkers op een laagdrempelige manier te informeren over de plannen die er liggen. Maar ook om samen met ondernemers na te denken over wat dit betekent voor de wijk, de onderneming, de klanten en de leveranciers.

Nadat de veertig aanwezigen hadden genoten van het diner presenteerden projectleiders van Groningen Bereikbaar én de Aanpak Ring Zuid de plannen die op dit moment voorliggen. Naast mooie plaatjes van het eindresultaat werden ook de tijdelijke maatregelen geschetst en uiteraard kwam ook hier de impact op de omgeving naar voren.

Veel vragen
Naast positieve reacties op de plannen, waren er ook vragen. “Wat betekenen de werkzaamheden voor elk van de wijken, voor de doorstroom van bezoekers en welke gevolgen hebben de beslissingen die op dit moment tijdens de planvorming worden genomen op de omzet van ondernemers?” Deze en vele andere vragen en opmerkingen kwamen ook aan bod in het vervolggesprek met ondernemers, onder leiding van Klaas Holtman, voorzitter van Bedrijvenvereniging WEST. In vier groepen is nagedacht over een viertal thema’s: de rol van medewerkers / ondernemers en verenigingen, hoe meer of minder klanten te realiseren, communicatie en informatie, af- en aanvoer – de rol van leveranciers.

Resultaten
Enkele belangrijke resultaten die hieruit naar voren komen zijn: de informatievoorziening moet up-to-date, compleet en overzichtelijk zijn voor ondernemers, medewerkers en hun klanten. Dit in de vorm van flyers, wijkfolders, apps en social media. Er moet nagedacht worden over allerlei soortige acties en activiteiten om tijdens de overlast het publiek te blijven (aan)trekken naar de verschillende gebieden en verenigingen moeten onderling met elkaar communiceren over relevante zaken, successen en ideeën die er zijn. Ook moet er worden gekeken naar positieve beloning van alternatieve vervoersstromen, denk hierbij aan kortingskaarten bij gebruik van de P+R.

De vele opmerkingen en suggesties die zijn gemaakt tijdens de avond moeten uiteindelijk resulteren in concrete acties. Daarbij is de samenwerking tussen ondernemers, Groningen Bereikbaar en andere betrokken partijen van groot belang om successen te behalen.

Het diner was de aftrap van een reeks aan acties die het Servicepunt Detailhandel in opdracht van Bedrijvenvereniging WEST zal gaan uitvoeren met- en voor ondernemers in de verschillende wijkwinkelcentra. Vervolgafspraken worden op korte termijn gemaakt en ondernemers worden hierover uiteraard geïnformeerd.

Bron: www.groc.nl